Výukové webináře krok za krokem

Sdružení GS1 Czech Republic již třetím rokem poskytuje vzdělávací služby svým uživatelům pomocí on-line výuky. Za tu dobu zrealizovalo množství webinářů, na nichž byla proškolena celá řada pracovníků uživatelských firem. Co je v on-line výuce nového?

Od února 2017 pracovníci GS1 Czech Republic využívají software Go To Meeting. Pomocí této platformy mohou lépe poskytovat informace a zároveň lépe reagovat na podněty od uživatelů. Následující řádky přiblíží technickou stránku webinářů. Uživatelům mohou posloužit jako stručný manuál.

1. Pro účast na webináři je nutné se přihlásit na www.gs1-akademie.cz/skolici-centrum.

2. Nejpozději hodinu před začátkem webináře účastník obdrží pozvánku na webinář na e-mail uvedený při přihlášení. Důležité doporučení: každý účastník by se měl na webinář přihlásit vlastním mailem.

3. Po otevření odkazu bude účastník automaticky přesměrován na webinář. Pro vyzkoušení komunikace je možné se na webinář přihlásit pět minut předem. Do té doby je aplikace uzavřena.

4. Nejdříve je potřeba vybrat způsob připojení (počítač nebo telefon).

5. Bezprostředně před vstupem na webinář je nutné vyzkoušet vlastní zvuková zařízení (sluchátka) a komunikační zařízení (mikrofon). Mikrofon bude využit pro pokládání dotazů po ukončení první, výkladové části.

6. Posledním krokem pro přístup do webináře je zadání jména a e-mailové adresy. Slouží pro rozpoznávání jednotlivých účastníků a usnadňuje přehled při dotazech.

7. V průběhu výkladu je možné klást písemné dotazy. Přednášející na ně může odpovědět obratem nebo se k nim vrátit na konci webináře. Po ukončení teoretické části je možné v dotazech pokračovat prostřednictvím mikrofonů.

Vaše komentáře a podněty k nové koncepci webinářů uvítáme na adrese simek@gs1cz.org.

O autorovi – Michael Šimek

avatar: Michael Šimek

GS1 BarCodes Consultancy, GS1 Czech Republic

Specializací je verifikace čárových kódů.