Standardy GS1 pomohou odvrátit epidemie

Globální síť pro pandemický dodavatelský řetězec (tzv. Pandemic Supply Chain – PSC) sdružuje veřejné i soukromé subjekty z celého světa. S pomocí standardů GS1 plánuje zlepšit shodu nabídky a poptávky v rámci humanitárního dodavatelského řetězce a zvýšit efektivitu logistických operací reagujících na vypuknutí epidemií.


Zdroj: GS1 CR

Tato humanitární iniciativa GS1 vznikla v roce 2015, kdy se několik členských organizací GS1 v čele s GS1 Japan zapojilo do diskuse s představiteli států a velkých společností přítomných na Světovém ekonomickém fóru konaném ve Švýcarsku. Počátkem března 2017 organizace Světový potravinový program (WFP) zřizovaná OSN a technologická společnost NEC oznámily spolupráci na vývoji informační platformy. Vznik SW řešení pro zajištění transparentního dodavatelského řetězce organizace Globální síť pro pandemický dodavatelský řetězec podpořila vláda Japonska dotací ve výši jednoho milionu dolarů. Zakládající dokument podepsal také CEO GS1 Japan Norijuki Mama.

Standardy GS1 základem účinné logistiky

Účinná logistika je při potlačování epidemií rozhodujícím faktorem. Nedostatečná připravenost a kapacita zásahu vedou ke kritickým zpožděním způsobujícím zbytečné ztráty na životech i materiálu. Díky zpřesnění informací a umožnění viditelnosti pohybu produktů v reálném čase podpoří nová informační platforma spolupráci a umožní účinnou a včasnou reakci na vznik ohnisek pandemie v rozvojových zemích. Základem účinné logistiky jsou standardy GS1 pro identifikaci a sdílení dat.

Nová verze standardu GS1 EDI

Počátkem března 2017 vydala organizace GS1 novou verzi standardu GS1 XML pro EDI: GS1 EDI v 3.3. Co přináší nového?


Zdroj: GS1 CR

Verze 3.3 zohledňuje téměř sto požadavků uživatelské komunity na inovace. Největší dopad na uživatele bude mít zavedení volitelnosti všech identifikačních klíčů GS1. Doposud byly tyto identifikačních klíče ve standardu GS1 XML povinné. Použití identifikačních klíčů GS1 je stále považováno za hlavní výhodu pro uživatele Systému GS1, jelikož pomáhá eliminovat chyby a zabraňuje opakovanému odesílání informací. Ovšem povinnost jejich použití způsobovala mnoho problémů těm uživatelům, kteří z různých důvodů klíče používat nemohli.
Pro pomoc uživatelům s rozhodováním, zda, kdy a jak použít identifikační klíče GS1, připravila organizace GS1 uživatelskou příručku „Používání identifikačních klíčů GS1 ve zprávách GS1 EDI“, která bude brzy zveřejněna.

Stále větší zřetel na B2C

V oblasti elektronického sdílení dat v režimu B2C patří mezi nejvýznamnější změny tyto:

  • Koncové údaje o zákazníkovi v trans-akčních zprávách (jako např. Order, Despatch Advice, Invoice): identifikace koncového zákazníka, určení způsobu doručení (vyzvednutí zákazníkem nebo dodávka do domu)
  • Zadání objednávky – určení způsobu zadání objednávky: point-of-sale (obchod), online, mobilní, aplikační konzole, call centrum atd.
  • Určení místa vyzvednutí v objednávce (např. informace pro vyzvednutí zboží koncovým zákazníkem)
  • Některá klíčová data obsažená v trans-akčních zprávách – také pro podporu scénářů B2C
  • Použití GS1 XML v systému ERP – podpora komplexních objednávkových scénářů, ve kterých jsou zadány vícenásobně propojené objednávky a podpora rozdělených dodávek
  • Fakturace měřených služeb – platby za dodávku elektřiny, vody atd.
  • Manipulace s hotovostí – zacházení s nevhodnými nebo padělanými bankovkami uloženými v bankomatech pro výběr nebo uložení hotovosti
  • Propojení mezi GS1 EANCOM® a GS1 XML – doplněk požadovaný uživateli EDI ze strany GS1 Germany, kteří měli zájem o podobnou funkčnost obou standardů, aby bylo možné oba bezproblémově používat. Většinou souvisí s maloobchodním prodejem, potravinovým i nepotravinovým, jako např. knihy, regulované produkty (alkohol, cigarety) a nápoje se zálohou na lahev, s odkazy na jiné dokumenty EDI v objednávce (Order), zprávě o zaslání (Despatch Advice) a faktuře (Invoice), což umož-ňuje použití kompletní sady EDI zpráv podporujících celý obchodní proces.

O firmě – Redakce GS1 INFO 859

avatar: Redakce GS1 INFO 859

Magazín INFO 859 je pravidelným periodikem, vycházejícím vždy v červnu a v prosinci. Je zdrojem aktuálních informací o standardech GS1 pro přesnou identifikaci produktů, zařízení, služeb a obchodních partnerů, jakožto i pro odpovídající komunikaci mezi nimi.