Informace z GS1 Czech Republic

Personálie

Lenka MartínkováLenka Martínková
Zdroj: GS1 CR

Ve složení Výboru GS1 Czech Republic za poslední pololetí nedošlo k žádným změnám. I nadále jsou jeho členy David Piškanin, člen představenstva HOPI HOLDING, jako představitel sektoru logistiky, Jan Příhoda ze společnosti Kodys (za poskyto-vatele technických a technologických služeb), Petr Šyc z Mondelez Europe Procurement, organizační složka ČR, a Pavel Moravec z Nestlé Česko ze skupiny výrobců. Obchodní společnosti ve Výboru reprezentují Milan Strieženec za Ahold CR a Jozef Šimo ze společnosti MAKRO C&C ČR; Petr Vyhnálek, zakladatel a člen dozorčí rady společnosti Kolonial.cz reprezentuje elektronický obchod. V čele Výboru nadále stojí prezident GS1 Czech Republic Jaroslav Camplík a viceprezident Miroslav Exner.

Pracovní kolektiv GS1 Czech Republic doplnila v červnu Lenka Martínková, která nastoupila na pozici manažerky rozvoje obchodních příležitostí. Jejím úkolem bude věnovat se rozvoji projektů, podpoře uživatelských pracovních skupin i konkrétních firemních implementací. Výhledově by se měla věnovat také klíčovým zákaz-níkům a rozvoji marketingové strategie pro nové sektory, zejména pro zdravotnictví. Lenka Martínková přichází do GS1 Czech Republic s více než desetiletými pracovními zkušenostmi z průmyslu a finančního sektoru. Pracovala na pozicích, kde vedla pracovní kolektiv a byla zodpovědná za rozvoj projektu nebo provozní změny.

AKTUÁLNÍ STAV DATABÁZE ZAPOJENÝCH ORGANIZACÍ V ČR
Počet firem zapojených do Systému GS1 11/2016
Celkem 7 842
Z toho výrobci a distributoři 7 723
obchodníci 36
dodavatelé pro Systém GS1 83
ostatní 5

Inovovaný web přinese mnoho užitečných novinek

V době uzávěrky časopisu probíhalo testování betaverze stránek www.gs1cz.org, které prošly rozsáhlým redesignem. Grafická podoba webu následuje vzor vytvořený centrálou globální organizace GS1. Ten se vyznačuje uživatelskou přívětivostí, jednoduchostí, intuitivním ovládáním a svěžím designem. Spuštění nových stránek je plánováno na prázdniny. Jaké změny mohou uživatelé stránek GS1 Czech Republic očekávat z hlediska funkčnosti?

Nový web by měl umožňovat uživatelům Systému GS1 lépe komunikovat s organizací GS1 Czech Republic, a zejména účinněji spravovat vlastní firemní data, která s organizací sdílejí. Úprava kontaktních údajů či aktualizace údajů o tržbách bude pohodlnější a všechny změny bude možno provádět pod jediným přihlášením v nové sekci pro registrované subjekty s názvem Moje GS1. Uživatelé současně získají přehled o všech svých údajích, které jsou u GS1 Czech Republic vedeny. Kromě kontaktních údajů jsou to také informace o přidělených prefixech, platbách a dalších dokumentech. Pro nově zapojované firmy bude připraven systém jednodušší a efektivnější registrace.

Novinkou bude též přístup k jednoduchému generátoru grafické podoby čárových kódů, který vzniká ve spolupráci s partnerskými organizacemi GS1 a akreditovanými partnery GS1 Czech Republic. Cílem je postupné zlepšování kvality čárových kódů, omezení tvorby čárových kódů nestandardní kvality jako výsledek využívání různých online generátorů problematických kvalit či přímo neautorizovaných platforem. Uživatelé v neposlední řadě získají také možnost sami si na webu vést svůj číselník přidělených GTIN (a později i GLN). Sekce Moje GS1 bude dále obsahovat důležité publikace a příručky pro uživatele Systému GS1 a stejně jako doposud i Číselník standardizovaného zboží a služeb s proměnnými jednotkami.

PACKSTAR 2017 a kvalita čárových kódů

Zdroj: GS1 CR

Soutěž PACKSTAR organizovaná společností ATOZ Event vstoupila letos do třetího ročníku. V hotelu Aquapalace v Čestlicích se 11. května uskutečnilo zasedání odborné komise, která měla za úkol posoudit předložené exponáty tří základních skupin – spotřebitelské obaly, balení skupinová (včetně kategorie SRP, tzv. Shelf Ready Packaging) a přepravní. Komplexní posouzení se nezaměřilo pouze na inovativnost, ochranu produktu a benefity pro spotřebitele, ale obsahovalo i hodnocení vlastností s dopady na logistiku, marketing, plnění legislativních požadavků či ekologickou stránku. Jedenáctičlenná komise byla sestavena tak, aby zastoupené profese včetně zástupců médií mohly naplnit podmínku profesionálního přístupu k jednotlivým kritériím pro dané skupiny obalů a obalových materiálů.

Výsledkem hodnocení je sestava vybraných exponátů, které splňují daná kritéria a z profesionálního pohledu komisařů nejlépe vyhovují baleným produktům a potřebám zákazníků.

A co kvalita identifikace?
S mírným optimismem lze v sektoru FMCG (hlavně v oblasti potravin, nápojů a kosmetiky) sledovat postupně se zlepšující situaci v aplikaci základní identifikace nezbytné pro průchod platebními terminály. Zlepšuje se celková kvalita čárových kódů EAN/UPC, jejich dostatečný kontrast, správné umístění, velikost apod.

Zdroj: GS1 CR

I když stále existují odstrašující výjimky, například čárový kód EAN-13 o výšce asi 3 mm, symbol realizovaný bez numerické sekvence nebo dokonce jakýsi čárový kód, který nerozpozná ani profesionální verifikační přístroj. Těchto extrémních případů, tj. na platebních terminálech nesnímatelných, nepoužitelných kódů, však postupně ubývá.

Ztenčující se databázi výrobců, kteří i na-dále emitují problematické symboly, využije GS1 Czech Republic ke kontaktu s nabídkou urychlené pomoci a zásadního zlepšení stavu. Pokud tito partneři přijmou naši pomocnou ruku, bude šance na další postupné zlepšování stavu velmi reálná.

Propagace řešení pro sledovatelnost fTRACE

Retail Summit 2017GS1 Czech Republic se v prvním pololetí zúčastnila dvou konferencí zaměřených na maloobchod. V únoru to byl Retail Summit 2017 a v březnu komornější akce Udržitelnost pro výrobu a obchod. Marketingové oddělení GS1 Czech Republic na obou akcích prezentovalo platformu fTRACE – řešení pro sledovatelnost produktů, které je prostřednictvím snímání čárových kódů smartphonem dostupné i koncovému spotřebiteli.

Za tímto účelem si nechalo vyrobit hyperrealistické silikonové makety masných výrobků, drůbeže a ryb. Stánek byl díky nim nepřehlédnutelný; i na tak velké akci, jako je Retail Summit, patřil k nejvýraznějším. Makety budily značnou pozornost návštěvníků a málokterý vynechal možnost zkusit si „masné“ výrobky z prezentace naskenovat svým chytrým telefonem a získat podrobné informace o produktu.

Makety čerstvých výrobků s příslušnými kódy fTRACE.Makety čerstvých výrobků s příslušnými kódy fTRACE: Po jejich naskenování zájemci získali podrobné spotřebitelské informace.
Zdroj: GS1 CR

Již 22. ročníku Retail Summitu se zúčastnilo více než tisíc zástupců obchodu a jejich dodavatelů. Největší pozornost si získala vystoupení věnovaná spotřebitelům, jejich změněnému nákupnímu chování a možnostem jejich lepšího pochopení pomocí nových technologií. Na úvod programového bloku věnovaného budoucnosti obchodu v propojeném světě zaznělo, že zákazník bude největší silou, která bude modelovat podobu českého retailu. Podle prognózy GfK Retail Vision 2020, kterou prezentovali Tomáš Drtina a Zdeněk Skála, se tak zaměření na zákazníka stane hlavní příležitostí pro další rozvoj obchodu. Ten však musí reagovat jak úpravou interních procesů, tak na straně prodeje a marketingu. Nové technologie na prodejní ploše, zásadní změna obchodních formátů a omnichannel komunikace budou významnými prvky těchto změn. Největší bariérou – a současně i příležitostí – je pak rozvoj lidí v obchodě. Na jedné straně dramaticky roste jejich cena a klesá jejich dostupnost, na straně druhé rostou nároky na jejich roli v obchodě, a to na všech úrovních. Nalezení a výchova správných lidí pro správné pozice bude podstatně ovlivňovat konkurenceschopnost společností i celého oboru.

Jak potvrdil Stanislav Zrcek z Wincor Nixdorf, technologie jsou nyní menší výzva než lidé. Jsou na propojený svět připraveny a umožňují „connected commerce“, a to za ekonomicky reálných podmínek. Platformy propojující fyzické a digitální světy mohou ušetřit náklady v kamenných prodejnách a umožňují tak investovat do rozvoje digitálních obchodních kanálů. Daleko méně připraveny jsou však vlastní firmy a jejich interní struktury. Čeká nás proto řada organizačních změn, včetně nové masivní vlny konsolidace. Jitka Dvořáková z vedení nově vytvořené Mall Group ve svém příspěvku odkryla, co ke konsolidaci vede investory, co zakladatele a co internetové vizionáře. Naznačila, že v propojené době konsolidace jen těžko zůstane omezena pouze na oblast e-commerce, ale zasáhne celý byznys.

Zdroj: GS1 CR

Zmíněný seminář Udržitelnost pro výrobu a obchod s podtitulem Zákazníkovi už jen nízká cena nestačí pořádala společnost Press21. Sdružení GS1 Czech Republic akci podpořilo přípravou jedné z programových částí, na které vystoupil zástupce ředitele Michal Bílý s přednáškou na téma fTRACE – sledovatelnost a maximum informací o produktu: „Údaj o zemi původu dnes považujeme za informaci běžnou. Pro čerstvé potraviny však často není dostačující. Spotřebitel žádá více. Například z jaké farmy produkt pochází, kde a jakým způsobem byla ryba vylovena, zda je kvalita finálního produktu pravidelně kontrolována nebo jaký je proces jeho zpracování. fTRACE, platforma na bázi standardů Systému GS1, zákazníkům umožňuje snadno zjistit původ produktů z kategorií masa, drůbeže a ryb; v budoucnu také ovoce a zeleniny, mléčných výrobků a dalších.“

Na prezentaci publikum reagovalo se zájmem. Z ohlasů a otázek položených po přednášce bylo patrné, že nakupující skutečně žádají více informací o produktu a dané řešení pro ně představuje komfortní pomůcku, jak jich dosáhnout. 

V rámci německého trhu je platforma fTRACE využívána společnostmi, které realizují obrat asi 89,9 % produkce masných produktů a asi 30 % produkce rybích výrobků. Hlavními tahouny jsou zde společnosti Metro, Lidl, Edeka a Kaufland. Posluchači se dověděli, že v Evropě je zapojeno zhruba 330 dodavatelů masných výrobků a přibližně 200 dodavatelů rybích produktů z 20 zemí. Dalších pět zemí, včetně České republiky, je aktivně zapojeno v různých fázích – tj. testy, pilotní projekty, zahájení ostrého provozu. V ČR zahájila práce na projektu fTRACE za technické a organizační podpory GS1 Czech Republic společnost Makro C&C. Pro zákazníka – konečného spotřebitele – nabízí fTRACE rychle dostupnou informaci o původu produktu a jeho zpracování.

Z třetího Dne české logistiky

První dubnová středa byla datem konání třetího ročníku Dne české logistiky, který v rámci European Supply Chain Day pořádala ve spolupráci se společností Reliant Česká logistická asociace. Sdružení GS1 Czech Republic vystoupilo jako partner akce. Na jeho stánku bylo možné setkat se také s manažerem společnosti EPRIN, akreditovaného partnera GS1 Czech Republic.
Akce měla podobu logistického veletrhu a místem konání byl po dvou letech opět CTPark Prague North v Kozomíně u Prahy. Nosným tématem letošního ročníku byly lidské zdroje a moderní technologie.

Prezentace GDSN na Dni české logistikyPrezentace GDSN na Dni české logistiky
Zdroj: GS1 CR

Čestným hostem byl expert ODS pro oblast školství Václav Klaus ml., který vystoupil s přednáškou na téma vzdělávání v logistické sféře. Během ní se dotkl mnoha problémů současného českého školství a hovořil o odpovědnosti státu vůči potřebám společnosti. Podtrhl také důležitost zapojení zaměstnavatelů do učňovského školství, které by podle jeho názoru přineslo zvýšený zájem o řemeslné obory.

Pavel Mertlík, rektor Vysoké školy Škoda Auto, promluvil na téma kvalifikace pracovní síly jako nástroje prosperity moderní ekonomiky. Ve své přednášce zdůraznil důležitost kombinace teorie a praxe a vyzdvihl potřebu všeobecného vzdělávání jako základu pro odbornou specializaci. Odpolední část Dne české logistiky nabídla tzv. aktivní prezentace přímo na stáncích partnerů, kterými provázel moderátor dne Vlasta Korec. A to byla příležitost pro zástupce GS1 Czech Republic, aby ve vymezeném čase přítomným hostům přiblížili princip fungování a výhody globální datové synchronizace. S rozvojem daného řešení a postupným zapojováním dalších partnerů GS1 Czech Republic posiluje osvětovou činnost a snaží se GDSN intenzivněji propagovat.

Stánek akreditovaných partnerů na Eastlogu

Během přípravy vydání časopisu INFO, které právě držíte v ruce, proběhla ještě jedna akce, na kterou sdružení GS1 Czech Republic tradičně vysílá své zástupce, aby propagovali standardizaci v odvětví logistiky. Na kongresu Eastlog, konaném v půli května, bylo možné nalézt stánek akreditovaných partnerů GS1 Czech Republic, za něž se tentokrát zúčastnili zástupci společnosti Kodys.

Jubilejní, 20. kongres přinesl řadu přednášek a diskusí zaměřených na téma lidských zdrojů. Program hlavního konferenčního programu TRENDLOG otevřel úvodní přednáškou Štefan Medzihorský, rektor Vysoké školy aplikované psychologie a ředitel Podnikatelského institutu PYRAMIDA. Jak ve svém vystoupení zdůraznil, má-li být jakákoliv firma v budoucnu úspěšná, musí se bezpodmínečně nutně soustředit na manažerské a motivační systémy organizace tak, aby reflektovaly výměnu generací a zároveň postupující vliv technologií. Podobnému tématu se věnovala také panelová diskuse na téma vztahu lidí a technologií. Rezonovalo v ní, že technologie nemohou vznikat a být implementovány bez ohledu na lidský faktor. Naopak, celá technologická koncepce i uživatelské rozhraní by měly respektovat přirozené potřeby a motivační faktory člověka. Technologie musí dát člověku prostor pro jeho intelektuální roli, ať již při jejich řízení či ovlivňování jejich funkčnosti.

Z vystoupení zástupce ředitele Michala Bílého na Eastlogu 2017Z vystoupení zástupce ředitele Michala Bílého na Eastlogu 2017
Zdroj: GS1 CR

Sekce PACKLOG, orientovaná na transportní balení, zaujala přednáškou Michala Bílého z GS1 Czech Republic na téma Trendy využití standardů v identifikaci v sektoru logistiky. Rovněž upoutala případová studie prezentovaná Vladimírem Čočkem, manažerem distribuce Kofoly, o pohledu významné nápojářské firmy na problematiku toku palet v dodavatelském řetězci. Témata workshopu PRODLOG se soustředila na soužití logistických technologií a lidí v prostředí výroby. Na dopravní problematiku se zaměřuje konferenční blok TRANSLOG. Na akci vystoupil také Tomáš Martoch z Česko-Slovenské iniciativy ECR, která se nedávno integrovala pod GS1 Czech Republic (podrobněji čtěte na stranách 14—16). Publiku představil projekt Lean & Green zaměřený na spolupráci v dodavatelském řetězci s cílem snížit uhlíkovou stopu a ušetřit transportní náklady pomocí sdílených přeprav a dalších moderních logistických konceptů. Závěr programu v hlavním konferenčním sále patřil konferenčnímu bloku E-SHOP-LOG. O problematice obalů v e-commerce promluvili Martin Hejl a Leoš Máslo ze společnosti THIMM Packaging. Na jejich přednášku navázala konkrétní případová studie projektu implementace moderních obalových řešení v e-shopu Feedo.cz v zastoupení Antonína Štětiny, CEO společnosti Feedo.cz.

Druhý den kongresu účastníci vyrazili na exkurze do logistických a výrobních provozů. Mohli si vybrat buď trasu zahrnující návštěvu areálu společnosti Poděbradka a nového mrazírenského skladu firmy MD logistika, nebo zavítat do pivovaru Velké Popovice.

O firmě – Redakce GS1 INFO 859

avatar: Redakce GS1 INFO 859

Magazín INFO 859 je pravidelným periodikem, vycházejícím vždy v červnu a v prosinci. Je zdrojem aktuálních informací o standardech GS1 pro přesnou identifikaci produktů, zařízení, služeb a obchodních partnerů, jakožto i pro odpovídající komunikaci mezi nimi.