EDI ve společnosti Tereos TTD

Jeden z akreditovaných partnerů GS1 Czech Republic, společnost Kodys, implementoval řešení pro vysledovatelnost produkce tuzemské cukrovarské a lihovarské jedničky, společnosti Tereos TTD. Jako osvědčený technologický partner s důkladnou znalostí výrobních a intralogistických procesů klienta později získal zakázku na integraci EDI komunikace do podnikového systému cukrovaru.

Kromě důsledně zajištěné sledovatelnosti, efektivního skladového hospodářství a zlepšení komunikace mezi jednotlivými odděleními se Tereos TTD těší i z výhod elektronické výměny dat a je připravený potenciál EDI maximálně využít.

Výrobce cukru a lihu z cukrové řepy již od roku 1831

Tereos TTD je největším producentem cukru a lihu v České republice. Ročně ve svých dvou cukrovarech (Dobrovice, České Meziříčí) a třech lihovarech (Dobrovice, Chrudim, Kojetín) vyrobí až 300 000 tun bílého krystalického cukru a 400 000 hektolitrů pitného lihu. Cukr dodává zákazníkům pro další zpracování v potravinářství, maloobchodní balení z provozovny v Mělníku putují přímo na pulty obchodů. Historie společnosti Tereos TTD sahá až do roku 1831, kdy kníže Karel Anselm Thurn-Taxis nechal přebudovat zámek v Dobrovici na cukrovar. Cukr se tak v Dobrovici vyrábí nepřetržitě již více než 185 let, což je evropský unikát. Od roku 1992 společnost patří francouzské skupině Tereos a navazuje na to nejlepší z bohaté české cukrovarnické tradice.

Pohled na cukrovar v DobroviciPohled na cukrovar v Dobrovici
Zdroj: GS1 CR

Jedinou základní surovinou pro produkci je cukrová řepa. Cukrovaru ji dodává více než 500 pěstitelů, kteří dohromady obhospodařují plochu přesahující 38 500 hektarů. Průměrný výnos, který dosahuje 80 tun cukrové řepy z jednoho hektaru, řadí naše pěstitele na úroveň těch nejvyspělejších cukrovarnických zemí v Evropě. Vedlejšími produkty výroby společnosti Tereos TTD jsou řepné pelety – krmivo pro hospodářská zvířata, lihovarnické výpalky a vápenná šáma jako hnojiva, která se vrací zpět na pole. Společnost je také průkopníkem na českém trhu s biopalivy, kdy jako první v ČR začala vyrábět ekologicky šetrnou pohonnou směs pro automobily – E85.

Vysledovatelnost produkce: splnění požadavků legislativy a mnohem více

logo Tereos TTD

Od roku 2004 jsou potravinářské společnosti ze zákona povinny vést přesnou evidenci surovin obsažených ve výrobcích a sledovat výrobní šarže výrobků. To je dnes prakticky nemožné bez spolehlivého IT řešení, které pracuje v reálném čase a poskytuje tak v každém okamžiku aktuální a důvěryhodná data. Dříve byla sledovatelnost zajišťována manuálně tzv. metodou tužka a papír, což je v nových podmínkách zcela nedostačující.

Vedení společnosti si bylo této skutečnosti dobře vědomo. Přitom stanovilo požadavky na implementaci nového systému tak, aby se projevily jeho přínosy i v jiných oblastech. Šlo zejména o splnění norem při získávání certifikátů (ISO, BRC, HACCP), zvýšení efektivity komunikace mezi skladem a ostatními odděleními (výroba, expedice, fakturace) a zvýšení přehledu o skladovaných výrobcích.

Důsledné využití standardů Systému GS1

logo Kodys

Společnost Kodys, akreditovaný partner GS1 Czech Republic, realizovala požadavek společnosti Tereos TTD dodávkou automatizovaného systému pro sledovatelnost, ve kterém integrovala čtečky čárového kódu, aplikátory a tiskárny etiket čárového kódu s ERP systémem HELIOS Green. Automatizovaný systém důsledně využívá standardy Systému GS1, včetně generování jednoznačného SSCC kódu a paletové etikety. Po zavedení systému se projevil okamžitý přínos spočívající v odbourání ruční evidence expedovaných SSCC kódů na straně výdeje. Zároveň tak jsou k dispozici informace o jednotlivých vyrobených paletách včetně šarže, exspirace a SSCC kódu přímo v ERP.

Systémový integrátor pomohl s adaptací EDI zpráv

Na Kodys jako na svého dlouholetého dodavatele se společnost Tereos TTD obrátila s požadavkem integrace EDI komunikace vedené s jedním z obchodních partnerů do stávajícího ERP systému (Helios Green). V rámci integrace byl zhodnocen stávající stav značení zboží kódy EAN-13, resp. GS1-128, a byla provedena analýza možností značení obchodních balení a logistických jednotek. „Při vytváření jednotlivých zpráv DESADV a INVOIC jsme využili i data generovaná již nasazeným systémem pro sledovatelnost, jako například skutečně expedované množství, skutečné datum a čas nakládky a čísla expedovaných SSCC kódů,“ vysvětluje Peter Čech, vedoucí oddělení systémů ve společnosti Kodys.

Automatizované zpracování objednávky umožňuje odeslání EDI zprávy bez zbytečného zdržení již po expedování poslední palety z objednávky a zákazník získává cenný čas na přípravu příjmu odesílaného zboží. Součástí EDI zprávy DESADV (dodací list) je také oddíl popisující nejenom celkové dodané množství jednotlivých produktů, ale i obsah jednotlivých palet včetně uvedení SSCC kódu. Odběratel tak získává elektronické avízo o počtu a obsahu jednotlivých palet a první přejímka zboží u odběratele může spočívat pouze v kontrole dodaných SSCC kódů, což zvyšuje rychlost přejímky.

Uživatel je připraven maximálně využívat potenciál EDI

Jádro komunikace tvoří zprávy ORDERS, DESADV, INVOIC – objednávky, dodací list a faktura. Tereos TTD v dnešní době využívá EDI komunikaci se všemi odběrateli ze skupiny maloobchodníků. Potenciál využití EDI zpráv vidí společnost Tereos TTD v rozšíření o další odběratele, a to ze segmentu výroby. Technologické řešení EDI komunikace je ze strany Tereos TTD připraveno. Další rozvoj v oblasti EDI komunikace je rozšíření zpráv o jednotlivé potvrzovací zprávy ORDRSP a APERAK.

Případová studie vznikla ve spolupráci s akreditovaným partnerem GS1 Czech Republic.

O firmě – Redakce GS1 INFO 859

avatar: Redakce GS1 INFO 859

Magazín INFO 859 je pravidelným periodikem, vycházejícím vždy v červnu a v prosinci. Je zdrojem aktuálních informací o standardech GS1 pro přesnou identifikaci produktů, zařízení, služeb a obchodních partnerů, jakožto i pro odpovídající komunikaci mezi nimi.