Časté chyby při realizaci čárového kódu GS1 DataBar

Lineární čárový kód GS1 DataBar přináší konec čtyřicetileté dominance symbolů EAN/UPC v pokladních zónách maloobchodů. Má řadu předností: Jako datový nosič umožňující ve verzi Expanded kódování dynamických dat slouží řetězcům zejména k načítání data minimální trvanlivosti nebo použitelnosti, šarže a hmotnosti produktu na pokladně. 

Čárový kód nové generace GS1 DataBar svými vlastnostmi vychází vstříc zpřísňujícím se nárokům na sledovatelnost produktů, umožňuje blokovat prodej zboží s prošlým datem použitelnosti, popř. zajistit efektivní slevový prodej výrobků s končícím datem minimální trvanlivosti. GS1 DataBar využívá stále více společností. Jakých chyb by se měly vyvarovat při jeho realizaci?

Průkopníkem MAKRO C&C

Zdroj: GS1 CR

Připomeňme si, že používání symbolů GS1 DataBar ve světě oficiálně začalo mezi roky 2010 a 2014. Na tuzemském trhu je jako první začal využívat cash & carry řetězec Makro – od počátku roku 2016.

Výsledky loňského průzkumu mezi obchodníky ukazují, že velká část z nich se chystá v dohledné době pro identifikaci čerstvých potravin některý ze symbolů GS1 DataBar emitovat. Datový nosič nové generace se však na českém trhu vyskytuje ještě o něco déle. Kvalitu prvních kódů GS1 DataBar pracoviště GS1 Czech Republic testovalo již ve druhém pololetí roku 2014; šlo o nosiče označující produkty určené pro zahraniční trh. Od té doby pracovníci standardizační organizace shromáždili velké množství vzorků obalů a etiket s novým symbolem. Díky těmto zkušenostem mohou upozornit na časté aplikační chyby. Které to jsou?

Desatero častých realizačních chyb při aplikaci GS1 DataBar:

1. Náhrada zastaralé identifikace RCN (Restricted Circulation Number)

Příklad chybného využití RCN namísto GTINPříklad chybného využití RCN namísto GTIN

Standardní identifikaci s využitím prefixů 20–29, tzv. národní či interní struktury s omezenou možností uplatnění, kódované doposud v čárových kódech EAN, je možné nahradit globálně unikátní identifikací s využitím standardu GS1 AI – aplikační identifikátory v GS1 DataBar. Konkrétní produkt je identifikován pomocí AI(01), tj. GTIN ve struktuře GTIN-14. Jako takový musí obsahovat GCP, GS1 Company Prefix. V datovém poli AI(01) nesmí být dále uváděna původně využívaná struktura RCN!

2. Nesprávná tvorba GTIN-14; chybné použití indikátoru balení

Chybná aplikace indikátoru balení (0+9)Chybná aplikace indikátoru balení (0+9)

Obecně platí, že rozšíření stávajícího GTIN-13 kalibrované jednotky do formátu GTIN-14, nezbytného pro GS1 DataBar, se provede velmi jednoduše dosazením levostranné nuly. V tomto případě se nemění původní kontrolní číslice, a identifikace tudíž zůstává nezměněna. V případě nekalibrovaných jednotek se místo nuly dosadí zleva číslice „9“, která indikuje, že se jedná o zboží s proměnnými jednotkami (VMI – Variable Measure Item). V tomto případě je nutné znovu spočítat kontrolní číslici finálního GTIN-14. Za AI(01), který začíná číslicí 9, je nutno doplnit další údaj, nejčastěji čistou hmotnost v kilogramech – tj. AI(310X), kde X představuje proměnnou pozici desetinné čárky. Použít obě tyto varianty v jediném kódu není možné.

3. Nesprávný formát GTIN-14

Nesprávný formát pole GTINNesprávný formát pole GTIN

Při několika konzultacích se produktoví manažeři GS1 Czech Republic setkali s tím, že datové pole AI(01) nebylo doplněno na nezbytných 14 pozic GTIN-14; v několika případech byla dokonce vytvořena 15místná číselná sekvence. Lze předpokládat, že oficiální verze SW by takovou chybu udělat neměly, tudíž je pravděpodobné, že zdrojem těchto chyb mohou být necertifikované online generátory čárových kódů.

4. Chybně provedený oddělovací znak

Ukázka chybného formátu oddělovačeUkázka chybného formátu oddělovače


Zdroj: GS1 CR

U vrstvených variant symbolů GS1 DataBar se k oddělení jednotlivých řádků používá oddělovací znak. Oddělovací znak nenese žádnou informaci. Skládá se ze tří horizontálních vrstev o celkové tloušťce tří Modulů X. Pokud je tento oddělovací znak vyšší, zbytečně navyšuje velikost symbolu, čímž eliminuje prostorovou úspornost čárových kódů GS1 DataBar.

5. Nedodržení potřebného prostoru pro symbol

Nedostatečné odsazení čárového kódu od okraje etiketyNedostatečné odsazení čárového kódu od okraje etikety

Nespornou výhodou symboliky GS1 DataBar je fakt, že jako jediný lineární čárový kód nepotřebuje ochranné zóny. Ty jsou již obsaženy ve vlastním symbolu. Nicméně pokud je symbol umístěn příliš blízko u okraje etikety, může se vinou pohybu roličky v tiskárně dostat mimo etiketu. V tomto případě je pak nedekódovatelný. Je tedy nutné zvážit bezpečné odsazení symbolu nejenom od okraje etikety, ale i od ostatní grafiky.

6. Nesprávná délka symbolu

Ukázka nesprávného formátu symboluUkázka nesprávného formátu symbolu

8 segmentů/řádek8 segmentů/řádek

8 segmentů/řádek10 segmentů/řádek

8 segmentů/řádek12 segmentů/řádek

Velkou výhodou symboliky GS1 DataBar je možnost volby vršeného „stacked“ kódu, který dovoluje vrstvení dat do více řádků. To umožňuje lépe hospodařit s prostorem, symbol je tak v „kompaktní“ velikosti. Pokud by symbol zůstal v nevrstvené variantě, tedy ve variantě jednořádkové, zcela jistě by se při vyšším počtu kódovaných informací dostal mimo čtecí prostor pokladních snímačů.

Při generování symbolů GS1 DataBar je možné ovlivnit šířku kódu tím, že použijeme vhodnější rozdělení datových segmentů na řádek. Většina SW také umožňuje upravit formát HRI (Human Redeable Interpretation – kód čitelný lidským okem) tak, aby bylo možné jej přizpůsobit velikosti symbolu. Stále ale platí zásada, že HRI musí být bez problémů čitelný.

7. Chyby při tisku – vypálené tiskové body

Ukázka chybného formátu oddělovačeUkázka chybného formátu oddělovače


Zdroj: GS1 CR

U všech lineárních kódů platí, že poškození nebo ztráta byť jen jediné čáry vede k nečitelnosti daného symbolu. Totéž se týká i rozetnutí stávajících čar v důsledku zanesené tiskové hlavy.

8. Chyby při tisku – nevhodné umístění

Příklad nevhodného umístění symbolu (přetisk přes rastr)Příklad nevhodného umístění symbolu (přetisk přes rastr)

U předtištěných etiket se často stává, že je symbol tištěn do prostoru na etiketě, který nebyl pro realizaci kódu tiskem primárně určen. Kód tedy nemá vymezen konkrétní prostor a bývá tištěn přes původní grafiku. Toto řešení pracovníci GS1 Czech Republic důrazně nedoporučují! Je vysoce pravděpodobné, že kód realizovaný tímto způsobem nebude čitelný.

9. Nedostatky v aplikaci etiket

Deformace etikety vede k nesnímatelnosti kódu.Deformace etikety vede k nesnímatelnosti kódu.

Při aplikaci etiket, ať už strojové nebo ruční, je nutné dát pozor na správné nalepení etikety. Z pokroucených nebo deformovaných etiket není možné symbol správně načíst!

10. Chyby při tisku – nesprávná orientace symbolu

Nesprávná orientace symbolu při tiskuNesprávná orientace symbolu při tisku

Při termotransferovém tisku by měly být symboly orientovány ve směru pohybu etiket tiskovou hlavou. Tím je zajištěn optimální tisk. Pokud bude symbol přetočen, dojde především u menších zobrazení symbolů k jeho deformaci.

Využívání datových nosičů rodiny GS1 DataBar se bude vzhledem k jejich implementaci dalšími obchodními řetězci stále rozšiřovat. GS1 Czech Republic nabízí všem zájemcům konzultace, testování návrhů kódů a další související podporu.

BRIEF INTERVIEW: Zuzana Vosátková, Logistic Processes Manager, MAKRO Cash & Carry ČR

Zuzana Vosátková,
Logistic Processes ManagerS jakými chybami se při odbavování produktů označených GS1 DataBar nejčastěji setkáváte?

Podíl problematických čárových kódů odhaduji přibližně na 10 %. Nejvíce problémů u GS1 DataBaru registrujeme u masných výrobků. Při etiketaci provedené před vakuováním dojde ke zkrabatění obalu včetně etikety s GS1 DataBarem. Takový kód již není čitelný. Dále evidujeme symboly s nedodrženými ochrannými zónami, snížené kódy nebo kódy zmenšené mimo povolenou mez. Naše skenery tyto kódy sice většinou dokáží dekódovat, nicméně náprava by byla samozřejmě vítána.

Jak dlouho trvá dodavatelům náprava zjištěných chyb?

Někdy se vyskytnou chyby s obsahem dat v GS1 DataBaru, např. zapomenuté datum exspirace při tisku etiket. V takovém případě je sice kód čitelný, ovšem pokladna nahlásí chybu chybějící exspirace, bez níž nelze výrobek prodat. Dodavatel je upozorněn a je schopen zajistit nápravu okamžitě. Podobné chyby dodavatelé po upozornění ochotně napravují zpravidla do druhého dne.

Jaký je postup pro odbavení produktů na pokladnách v případě nečitelného kódu?

Pokud se pokladní nedaří naskenovat GS1 DataBar, načte EAN-13, jenž na obalech ponecháváme pro potřeby našich zákazníků – prodejců, kteří nejsou pro dekódování GS1 DataBaru vybaveni. V tomto případě však ztrácíme výhodu vysledovatelnosti artiklu. Druhou možností je ruční zadání údajů z GS1 DataBar číselné sekvence pod kódem, čímž se i nadále zajistí vysledovatelnost artiklu. Ovšem tuto možnost zatím neaplikujeme v praxi, jelikož znamená pro zákazníka zdržení při odbavení na pokladně. Nečitelných kódů se snažíme vyvarovat hlavně tím, že při zahajování spolupráce s dodavatelem požadujeme vzorky etiket, které testujeme na příjmu zboží, při manipulaci a na pokladnách a pak je zasíláme do GS1 Czech Republic na verifikaci.

Více Časté chyby při realizaci čárového kódu GS1 DataBar

O autorovi – Michael Šimek

avatar: Michael Šimek

GS1 BarCodes Consultancy, GS1 Czech Republic

Specializací je verifikace čárových kódů.