Info 859 číslo 50, prosinec 2016

Interview: Ulrike Kreysa, viceprezidentka pro sektor zdravotnictví, GS1 Global Office: „Posilujeme spolupráci s nemocnicemi“

Po mnohaletém úsilí bylo dosaženo přelomového rozhodnutí zavést v Evropské unii povinnou serializaci léčivých přípravků a jejich označování ve standardu Systému GS1. Je to významné vítězství hlavně pro pacienta a jeho bezpečnost. Obdobně budou – o něco později – značeny také lékařské prostředky po vzoru amerického systému UDI. O obou novinkách i dalších tématech podrobněji Ulrike Kreysa, viceprezidentka pro sektor zdravotnictví GS1 Global Office.
Více Interview: Ulrike Kreysa, viceprezidentka pro sektor zdravotnictví, GS1 Global Office: „Posilujeme spolupráci s nemocnicemi“

Více

Verifikace léčiv v Evropě

V roce 2011 došlo k významné změně v oblasti regulace trhu s léčivými přípravky. V platnost vstoupila tzv. protipadělková směrnice 2011/62/EU, která se věnuje ochraně legálního dodavatelského řetězce před vstupem padělaných léčivých přípravků. Nejvýznamnějším stimulem pro tuto změnu byl znepokojivý nárůst výskytu padělaných léčiv nebo přinejmenším obtížná doložitelnost jejich původu, případně obsahu účinných látek.
Více Verifikace léčiv v Evropě

Více

Nová Pravidla pro přiřazování GTIN

Po delším časovém odstupu se vracíme k tématu, které je stále aktuální, neboť představuje pro většinu uživatelů Systému GS1 jednu ze základních činností, jíž je emise GTIN, jednoho ze základních kmenových dat.
Více Nová Pravidla pro přiřazování GTIN

Více

Nově také Pravidla pro přiřazování GLN

Souběžně s upravenými Pravidly pro přiřazování GTIN vstoupila v platnost také nová Pravidla pro přidělování GLN. I tento normativ je pro uživatele Systému GS1 neopominutelný. GLN představuje další ze základních kmenových dat: identifikační klíč GS1 využívaný zejména ve standardní EDI komunikaci, kde jednoznačně odpovídá v různých aplikacích na otázky Kdo? Kde?, tj. všude tam, kde je nutné od sebe odlišit dvě rozličné právnické osoby nebo lokace.
Více Nově také Pravidla pro přiřazování GLN

Více

Jak přestat „vozit vzduch“

V Praze se počátkem listopadu uskutečnila tradiční mezinárodní konference SpeedCHAIN. Jedenáctý ročník přední středoevropské logistické události představil vynikající logistické odborníky, zástupce významných firem i odborných institucí. Mimořádnému zájmu se těšila prezentace jednoho z nejuznávanějších evropských logistických odborníků současnosti Jaco Voorspuije, který po desetiletí praxe v DHL a u dalších předních 3PL operátorů začal působit v GS1 Global Office.
Více Jak přestat „vozit vzduch“

Více

GDSN: od pilotu k reálnému provozu

GDSN: od pilotu k reálnému provozu
Více GDSN: od pilotu k reálnému provozu

Více

Sledovatelnost na bázi fTRACE se v Evropě rozjela

Červnové číslo našeho časopisu přineslo informaci o zahájení naplňování nezbytné sledovatelnosti produktů s využitím platformy fTRACE v České republice. Vybraní dodavatelé obchodních řetězců MAKRO C&C a Kaufland DE pro sektory maso a produkty z ryb byli detailně obeznámeni se souvisejícími standardy Systému GS1, příslušným SW, aplikacemi a způsobem komunikace. Spolupráce v oblasti zadávání konkrétních kmenových dat, jejich kontrola, přenos atd. již byla zahájena.

Více

Trendy na trhu řešení pro automatickou identifikaci pohledem akreditovaných partnerů

Jaké je povědomí zákazníků o výhodách automatické identifikace? Tužka a papír – jsou živými fosiliemi minulosti, nebo pořád běžně k vidění? Umíme dobře propagovat výhody standardů GS1? Na tyto a další otázky nám odpověděli zástupci technologických firem zapojených do tzv. Partnerského programu GS1 Czech Republic.

Více

Strana: 1/2« První stranaPředchozí strana12Následující stranaPoslední strana »