Interview: Tomáš Sláma, Markant Česko: »Rozvoj GDSN pohání potřeba kvalitních dat i e-commerce«

V posledních letech významně roste zájem o zefektivnění výměny kmenových produktových dat. Tato tendence vedla počátkem roku 2015 k založení pracovní skupiny pro GDSN v České republice pod vedením GS1 Czech Republic. Po roce a půl nastává Den D, spuštění pilotního projektu. Podrobněji nám o něm poví Tomáš Sláma, jednatel společnosti Markant Česko, která se výrazně podílí na zavádění GDSN v ČR a pracovní skupině poskytuje projektovou podporu.

Jaká je historie využívání standardu GDSN společností Markant?

Impulsem pro zahájení práce na GDSN bylo vydání Nařízení (EU) 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, které vstoupilo v platnost 13. 12. 2014. Počátkem roku 2014 byl náš výchozí zdrojový elektronický katalog (tzv. Home Data Pool) 1Worldsync přepracován tak, aby mohl přijímat standard GDSN. Naše společnost poskytuje služby na bázi mezinárodního standardu GDSN od října 2014, paralelně jsme však do 31. 1. 2015 provozovali funkční řešení podle standardu GS1 EANCOM®, které jsme používali před implementací GDSN.

Popište prosím vaše aktivity v oblasti GDSN na zahraničních trzích. V jakých zemích GDSN využíváte jako zdroj dat?

Regionální společnost MARKANT Švýcarsko a její obchodní partneři byli první, kdo začal standard GDSN ve skupině MARKANT používat. Dnes tedy můžeme zúročit zkušenosti, které jsme sbírali od roků 2011/2012 s tehdejší verzí standardu GDSN. Spolu s Německem jsme od října 2014 zavedli GDSN také v Rakousku. Kromě německy mluvících zemí bude Česko dalším trhem, který v průběhu roku 2016 začne využívat standard GDSN.

Tomáš SlámaTomáš Sláma (1970) v roce 1994 absolvoval VŠE v Praze v oboru mezinárodní obchod. Zkušenosti z oblasti FMCG nabyl během působení na pozicích marketingu (5 let) a řízení vztahů s klíčovými zákazníky (10 let) ve společnostech Čokoládovny, resp. Nestlé a Danone, Gillette, Kodak a Nutricia. Od roku 2010 pracuje ve společnosti Markant Česko, nejprve jako country manager, od roku 2013 pak jako generální ředitel.

Kolik položek z GDSN je stahováno v zahraničí?

Pro cílový trh v Německu je přes GDSN stahováno cca 600 000 položek. Pro cílový trh Švýcarsko je to 10 000 položek.

Jak rychle se podařilo dosáhnout kritického množství dodavatelů?

Dodavatelé s nejvyšším obratem jsou již převážně v globální síti GDSN zapojeni. Tím je z našeho pohledu dosaženo onoho kritického množství dodavatelů. Důležité je, aby se další země, kde se GDSN etabluje, jako např. Česko, nebo i již dříve zapojené země, jako např. Švýcarsko, připojily i na jiné trhy. Přesně tak je tento standard koncipovaný – dodavatel, který už dodává na jeden nebo více trhů se zavedeným GDSN, má možnost relativně rychlého napojení na trhy další. Samozřejmě zde musíme zmínit význam aktivní spolupráce GS1 v dané zemi na přípravě profilu a jeho organizaci.

Jaké důvody vedly vaši společnost k zahájení aktivit týkajících se výměny produktových kmenových dat na českém trhu?

MARKANT poskytuje v Evropě celou řadu služeb pro dodavatele a odběratele. Tyto služby už ve větší míře fungují v regionu DACH (Německo, Rakousko, Švýcarsko). Česká republika má z regionu střední a východní Evropy největší počet spolupracujících obchodních řetězců a dodavatelů. A tak po zavedení centrální regulace, zahájení aktivit v oblasti pojištění úvěrů a EDI byla produktová data dalším logickým krokem, jak posunout optimalizaci a standardizaci obchodních procesů o další krok kupředu. Proto jsme spolu s GS1 Czech Republic vybrali koncem roku 2014 na společném evropském workshopu Českou republiku jako kandidáta na další rozvoj GDSN v CEE regionu.

Který z FMCG trhů, kde se GDSN rutinně využívá, je podobný ČR?

Asi nejbližší trh jak velikostí, tak i obchodními zvyklostmi, který GDSN rutinně využívá, je Rakousko. V Rakousku je stahováno z GDSN zhruba 80 000 položek.

Jaké zkušenosti a poznatky z rozjezdu GDSN v zahraničí by mohly být užitečné pro tuzemský pilot?

Vytvoření společné pracovní skupiny za účasti významných dodavatelů a odběratelů, jasná definice rozsahu projektu a pravidelná komunikace se všemi účastníky projektu. V první fázi jsme se soustředili na B2C a B2B data pro oblast potravin a drogerie a po úspěšné implementaci chceme zapojit ostatní skupiny zboží v FMCG.

Velký důraz klademe také na školení budoucích uživatelů portálu, které má nejen zajistit bezproblémové ovládání aplikace, ale především porozumění obsahu jednotlivých polí tak, aby byla data zadávána jednotně a kvalitně. Zkušenosti z jiných zemí jsou pro nás samozřejmě důležité i při definování standardu GDSN na českém trhu a při stanovení procesů zajišťujících kvalitu dat.

Co vnímáte jako důležitý faktor úspěchu GDSN?

V první řadě bych opět zmínil založení opravdu silné pracovní skupiny pod vedením společností GS1 Czech Republic a MARKANT, jíž se povedlo dotáhnout standardizovaný systém výměny produktových dat do funkční pilotní fáze. Stěžejní je zde účast a podpora dostatečného počtu předních odběratelů, kteří musí do GDSN v počáteční fázi významně investovat a přizpůsobit své procesy. Z pohledu projektu bylo důležité provést analýzu předchozích pokusů o implementaci GDSN, a především zajistit dostatečné vedení projektu.

Velký důraz klademe na komunikaci s účastníky projektu na všech úrovních řízení a jeho transparentnost pro všechny zúčastněné. Musím přiznat, že projektu pomáhá i větší potřeba kvalitních dat vyžadovaná zákony a rozvoj on-line obchodů, který aktuálně probíhá a ovlivňuje i fungování kamenných obchodů.

Pracovní skupina GDSN v ČR vznikla vloni touto dobou. Podle jakého klíče byla sestavena?

Členy skupiny se v první fázi staly obchodní řetězce – Ahold, dm drogerie, Globus, Kaufland a MAKRO. Následně byl definován rámec a rozsah projektu a podle rozsahu projektu jsme oslovili významné dodavatele. Obecně se členy v první fázi staly společnosti, které již mají s GDSN zkušenosti ze zahraničí a uvědomují si důležitost kvalitních a aktuálních dat pro distribuci svých výrobků jak obchodníkům, tak koncovým spotřebitelům.

Jakým způsobem jste se snažili motivovat dodavatelské společnosti, aby se zapojily do projektu?

Většina dodavatelů, kteří jsou do pilotního projektu zapojeni nebo se do GDSN připojí hned po pilotu, vesměs dlouhodobě spolupracuje jak se společností MARKANT, tak s organizací GS1 Czech Republic. Téma GDSN podporují i jejich mateřské společnosti.

Dodavatelé jsou si také vědomi trendu růstu objemu požadovaných dat, a proto hledají efektivní odpověď, kterou nabízí GDSN v podobě centralizované správy produktových dat, umožňující nejen zvýšení kvality dat, ale i snížení nákladů.

Jaká byla role vaší společnosti v pracovní skupině a v celé iniciativě GDSN pro ČR?

Role MARKANTU spočívá ve dvou zásadních úlohách. Tou první je – společně se sdružením GS1 Czech Republic – koordinace celého projektu, tou druhou je vytvoření rozhraní mezi GDSN a systémy obchodních řetězců (ERP, PIM), se kterými MARKANT spolupracuje.

Jakou pozici zastupuje vaše společnost na ose dodavatel–odběratel?

Tomáš SlámaTomáš Sláma
Foto: Jáchym Kliment

V průběhu projektu hraje MARKANT důležitou roli nejen při samotné organizaci projektu a schůzek, ale také v komunikaci s dodavateli a odběrateli. MARKANT téma sdílení produktových dat trvale aktivně podporuje, a toto téma se dokonce stalo i hlavním tématem prvního informačního dne, který MARKANT zorganizoval pro své partnery na podzim 2015. Z prezentací i diskuse odběratelů a dodavatelů vyplynula narůstající potřeba kvalitních dat především s ohledem na vzrůstající požadavky spotřebitelů a on-line světa.

Po implementaci GDSN zajišťuje společnost MARKANT především rozhraní mezi datovým katalogem a systémy obchodních řetězců (ERP, PIM), které s ní spolupracují – Kaufland, Globus, dm drogerie. V rámci tohoto procesu je zodpovědná i za kontrolu kvality dat a následnou komunikaci s dodavateli. MARKANT nabízí také platformu ZAS, která umožňuje zadat podle standardu GDSN data, adresovaná odběratelům spolupracujícím se společností MARKANT. To může být vhodné pro dodavatele, kteří potřebují elektronicky zadat data pro partnery v České republice či v zahraničí a zároveň nechtějí využívat globální katalog.

Nestlé je inovativní společnost, která je vždy v popředí při využívání technologických možností vedoucích k vyšší efektivitě atp. V naší zóně je GDSN vcelku běžná záležitost a Česká republika je ve srovnání specificky s ostatními zeměmi západní Evropy ve zpoždění. Míra zavedení GDSN ale primárně vychází z poptávky našich obchodních partnerů. Z pohledu dodavatele považuji za nejdůležitější benefity GDSN důvěryhodná data, která umožní vyšší míru efektivity v celém řetězci.
Pavel Moravec, vedoucí oddělení IS/IT, Nestlé Česko

Můžete nastínit vaše cíle pro náš trh v krátkodobém i dlouhodobém horizontu?

logo MarkantV červnu by měla začít pilotní fáze projektu výměny kmenových dat. V červenci by mělo proběhnout vyhodnocení. Následně po zapracování poznatků nebo úprav by měly být od září zapojovány první subjekty tak, aby bylo možné na přelomu třetího a čtvrtého kvartálu začít ostrý provoz. V roce 2017 pak plánujeme rozšířit GDSN o multimediální data, jako jsou fotografie nebo videa. Všechny tyto informace, a především tok těchto informací chceme v řetězci výrobce / dodavatel–obchodník / odběratel standardizovat, a zajistit tak rychlou, jednoduchou, a především spolehlivou výměnu vysoce kvalitních dat, ať už se jedná o data kmenová či multimediální.

A vaše plány pro celý středoevropský region?

MARKANT působí ze zemí střední a východní Evropy zatím v České republice a na Slovensku, dále pak v Polsku, kde je GDSN zavedeno, a v Maďarsku. Myslím, že dalším kandidátem na rozvoj GDSN by mělo být Slovensko, které je s Českou republikou velmi úzce propojeno jak na úrovni dodavatelů, tak i odběratelů. Společnost nicméně plánuje své rozšíření i do dalších zemí jižní nebo jihovýchodní Evropy, ať už je to Chorvatsko, Slovinsko nebo Rumunsko, a na všech trzích bude aktivně podporovat zavedení či rozšíření GDSN.

BRIEF INTERVIEW: Petr Kubant, E2E development manager CZSK, Mondelez Europe Services GmbH – organizační složka Česká republika

Jaká je historie využívání GDSN ve vaší společnosti?

Petr KubantSpolečnost Mondelez navazuje na aktivity svého předchůdce, společnosti Kraft Foods, která patřila mezi průkopníky globální datové synchronizace od roku 2000. Úplné začátky jsou spojeny se Severní Amerikou a postupně firma tyto aktivity rozšířila do Evropy. Mezi nejaktivnější evropské země ve využívání GDSN patří Německo, Francie a Španělsko. Celosvětově má společnost Mondelez registrovaných více než 60 000 položek na 33 trzích především v kategorii sušenek a čokolády.

Které z benefitů z pohledu dodavatele považujete za nejdůležitější?

Myslím, že nejen pro dodavatele bude největším přínosem globální datové synchronizace úspora času potřebného na výměnu a správu kmenových dat výrobků a zachování jejich konzistentnosti. Nahrazení zalistovacích karet odběratelů datovou strukturou s jednotným obsahem umožní skoro okamžitou aktualizaci dat a povede ke zkrácení doby potřebné k uvedení výrobků na trh. Implementace globální datové synchronizace se pozitivně promítne i do snížení chybovosti v elektronické komunikaci mezi obchodními partnery.

Jaká jsou vaše očekávání z aktuálního projektu v ČR?

logo Mondelelez InternationalVěřím, že nejen pro společnost Mondelez, ale pro celou pracovní skupinu je cílem úspěšná implementace GDSN v České republice. Ta by potom mohla být impulsem pro připojení dodavatelů a odběratelů, kteří se pilotního projektu neúčastní a ještě váhají. Po ostrém startu se můžeme bavit i o rozšíření profilu na základě požadavků uživatelů nebo o využití dalších možností, které GDSN nabízí, jako je sdílení dokumentů, fotografií nebo B2B2C informací.

Více Interview: Tomáš Sláma, Markant Česko: »Rozvoj GDSN pohání potřeba kvalitních dat i e-commerce«

O autorovi – Mikuláš Černý

avatar: Mikuláš Černý

odpovědný redaktor, Redakce GS1 INFO 859

Odpovědný redaktor časopisu GS1 Czech Republic INFO 859 a koordinátor projektu GS1 Czech Republic www.rfid-epc.cz .