EDI v Hyundai Glovis Czech Republic

logo EditelObchodní společnost Hyundai Glovis Czech Republic byla založena v roce 2007 a je členem holdingu Hyundai Motor Group. Těžiště její činnosti od počátku spočívá v projektování a přípravě předvýrobních, dopravních a obchodních logistických procesů automobilky Hyundai Motor Manufacturing Czech (dále HMMC). Provider zajišťuje kontrolně-výstupní aktivity v automobilovém průmyslu v rámci skupiny Hyundai-Kia Motor Group. Tím, že je HMMC klíčovým zákazníkem, hlavní provozovna  i kancelář jsou umístěny v prostorách montážní haly v závodě HMMC v Nošovicích. Další provozovny – externí sklady – najdeme ve Frýdku-Místku a v Šenově u Ostravy. Společnost je mj. vlastníkem povolení k provozování mobilních zařízení ke sběru, výkupu a nakládání s odpady.

Přínosy EDI komunikace ve společnosti Hyundai Glovis Czech Republic

 • Integrace všech způsobů oboustranné komunikace se společností Autoneum (zejména DESADV)
 • Zrychlení procesu výměny dokumentů  a zlepšení jejich přehledu a kontroly
 • Plné zautomatizování procesů bez manuálních zásahů  
 • Možnost snadného zapojení dalších partnerů  - Komplexní zákaznická podpora EDITEL

Uživatel poskytuje komplexní 3PL služby 

Hlavní provozovna v Nošovicích. Další logistické objekty provider provozuje ve Frýdku-Místku a Šenově u Ostravy.
Zdroj: Hyundai Glovis Czech Republic

Mateřskou společností je Hyundai Glovis se sídlem v Soulu, nabízející prostřednictvím dceřiných společností po celém světě hlavně služby integrované logistiky založené na one-stop logistickém systému. To zahrnuje domácí i mezinárodní logistiku, zaoceánskou dopravu a poradenství v logistice. Zaměřuje se především na oblast průmyslu. Služby nabízí zejména v oblastech dopravy, distribuce, skladování a odpadového hospodářství. 

Zadání projektu EDI komunikace  

Autoneum je předním světovým dodavatelem akustických a tepelných řešení pro automobilový průmysl. Sídlo má ve švýcarském Winterthuru a vyvíjí a vyrábí komponenty, komplexní moduly a systémy pro interiéry vozů a motorovou část, včetně protitepelných štítů a obložení spodku vozidel. K hlavním zákazníkům patří největší světoví výrobci automobilů v Evropě, Americe i Asii.

V České republice působí Autoneum od roku 1994. Výrobní program Autoneum  CZ je zaměřen na komponenty, moduly a komplexní řešení pro interiér vozidla, zavazadlový prostor a oblast motoru, přičemž zde vyvíjejí i vyrábějí nástroje a formy sloužící k výrobě těchto dílů. Hyundai Glovis Czech Republic projevil zájem o automatizované řešení EDI komunikace, a to v rámci započetí spolupráce s firmou Autoneum, která EDI komunikaci již plně využívá. Společnosti si vyměňují především Despatch Advice (DESADV – avíza o odeslání zboží, obdoba dodacích listů) a s tím souvisejících Receiving Advice (RECADV – potvrzení příjmu zboží), a to několika různými způsoby. V zadání šlo o procesy DESADV fungující v obou směrech.  

Implementace trvala pouhé dva měsíce  

Společnost EDITEL CZ implementovala službu submIT, v níž se konvertují data a BMR (Business Monitoring & Reporting). Protože ze strany klienta nebyl zájem o licenci ve vlastní ICT struktuře, probíhá celý proces na serverech v datových centrech EDITEL ve dvou městech v Rakousku (kvůli zálohování). Celé DEASDV bylo přizpůsobeno přesně na míru klienta, podle specifik oboru automotive.  

Kompletní implementace od objednání služby až po závěrečný podpis protokolu si vyžádala jen dva měsíce a výsledek plně odpovídá představám klienta. EDITEL  pružně reagoval na změny v zadávací dokumentaci a v rámci termínu zvládl vytvořit i několik nových šablon pro vyměňované dokumenty.

„Svět EDI nám otevírá zcela nové možnosti standardizované, rychlé a bezproblémové komunikace s obchodními partnery. Ve spolupráci se společností EDITEL se nám podařilo zachovat stávající strukturu informačního systému a oddělit a unifikovat komunikaci, a jsme tak připraveni na integraci řešení i do dalších systémů,“ komentuje úspěšný projekt Lumír Kojecký, IT specialist ve společnosti Hyundai Glovis Czech Republic. „Řešení nám pomáhá držet krok s dobou a s nízkými náklady v budoucnu zahájit proces komunikace také s dalšími společnostmi.“ 

Služby poskytované společnosti Hyundai Glovis Czech Republic společností EDITEL

 • EDI integrace: umožňuje plně automatizovanou kompletní integraci elektronických B2B procesů
 • EDI komunikace přes platformu eXite: komunikační platforma umožňující automaticky zpracovávat všechny procesy související s dodavatelským řetězcem
  • Despatch Advice (DESADV)
  • Recieve Advice (RECADV)
 • Business monitoring & reporting: možnost párování dokladů, vyhodnocování, řetězení a časové razítkovaní

O firmě – Redakce GS1 INFO 859

avatar: Redakce GS1 INFO 859

Magazín INFO 859 je pravidelným periodikem, vycházejícím vždy v červnu a v prosinci. Je zdrojem aktuálních informací o standardech GS1 pro přesnou identifikaci produktů, zařízení, služeb a obchodních partnerů, jakožto i pro odpovídající komunikaci mezi nimi.