Karlovarské minerální vody a. s.: standardní automatická identifikace, zavedení Evropské logistické etikety

Karlovarské minerální vody jsou největším producentem minerálních a pramenitých vod v České republice. Své výrobky vyváží do více než dvaceti zemí světa, například do Německa, Polska, Maďarska, Belgie, ale i do Číny a USA. V roce 2010 společnost rozšířila své portfolio značek o džusy Granini a sirupy YO, nově má ve své nabídce i výrobky Schweppes. Společnost provozuje čtyři výrobní závody v ČR a dva v zahraničí.

Zapojení do systému EAN: 1992

Společnost Karlovarské minerální vody (KMV) s historií sahající do roku 1873 v ČR provozuje čtyři výrobní závody. V závodě Kyselka se vyrábějí produkty rodiny Mattoni a Aquila, závod Mnichov u Mariánských Lázní produkuje minerální vody Magnesia, další výrobní závody v ČR jsou Dobrá Voda v Byňově a Poděbradka. V zahraničí má KMV výrobní kapacity na Ukrajině (zde se vyrábí Dobrá voda) a v Rakousku (Waldquelle). Produkce společnosti KMV je distribuována moderními offtrade kanály i do segmentu gastro a na tradiční trh. Na rozdíl od moderní distribuce je velká část výrobků pro zákazníky z gastronomie distribuována ve skleněných obalech (v roce 2009 společnost uvedla na trh inovované skleněné láhve o objemu 0,75 l). Páteř distribuční soustavy tvoří dva centrální sklady v Praze a Prostějově.

Svoji logistiku se snaží KMV neustále inovovat. Nejvýznamnějším počinem v této oblasti za poslední léta byl projekt železniční přepravy produkce firmy z výrobního závodu Kyselka na Moravu. V rámci tohoto projektu byla v roce 2012 na náklady KMV zrekonstruována železniční vlečka Kyselka – Vojkovice. V nedávné době byl přepraven po této trati již stý vlak. Za realizaci projektu byla společnost KMV v minulém roce odměněna i dvěma oceněními Nejlepší případová studie a Logistický inovátor roku 2012 na fóru LOG-IN.

První čárové kódy EAN se na spotřebitelských baleních produktů tradičního výrobce minerálek objevily v roce 1992. O dekádu později si Karlovarské minerální vody s obchodním partnerem vyměnily první elektronickou zprávu EDI. V roce 2004 ve společnosti KMV proběhla implementace systému GS1–128 pro označování logistických jednotek paletovými etiketami GS1 ELE.

Standardní automatická identifikace od roku 1992

Od roku 1992 společnost KMV zaváděla čárové kódy systému EAN, resp. GS1. „Hlavním důvodem pro implementaci standardní automatické identifikace produkce byly v našem případě požadavky trhu – resp. rozhodujících obchodních řetězců,“ říká Michal Valeš, vedoucí oddělení IT KMV.

Čárovými kódy GS1 BarCodes se ročně v KMV označí stovky milionů spotřebitelských jednotek a desítky milionů obchodních a logistických balení.

„Využití standardů Systému GS1 umožňuje naší společnosti především bezproblémově komunikovat s hlavními obchodními partnery, ať už prostřednictvím elektronické výměny obchodních dat nebo využitím systému čárových kódů pro podporu logistických procesů. Ve spojení s interním informačním systémem je samozřejmě nemalým benefitem i zvýšení bezpečnosti našich produktů,“ doplňuje Michal Valeš. „Kvalitě čárových kódů, tedy jejich umístění na obalu výrobku, jejich velikosti a tím i jejich strojové čitelnosti věnujeme při vývoji nového výrobku či obalu velikou pozornost. Čárový kód vnímáme jako jednu z funkčních vlastností výrobku,“ říká vedoucí oddělení IT společnosti Karlovarské minerální vody. Technické požadavky na obal dostává grafické studio jako součást zadání. Nový grafický návrh obalu prochází interním schvalovacím procesem, hotový obal je následně i testován.

Spolehlivý základ pro zavedení Evropské logistické etikety

Společnost Karlovarské minerální vody před deseti lety zavedla interní systém pro sledování pohybu logistických jednotek. Řešení následně posloužilo jako spolehlivý základ pro implementaci standardní logistické etikety GS1 ELE.

Cílem projektu nazvaného ISIP (integrovaný systém identifikace palet) bylo původně poskytnout podporu vnitřním firemním procesům a zvýšit bezpečnost produktů. Systém na základě informací z informačního systému automaticky jednoznačně identifikoval palety hotových výrobků na výstupu z výrobní linky pomocí etiket s čárovým kódem a zároveň automaticky odvedl vyrobené množství na sklad. Ve skladu pak bylo možné provádět kontrolu zásob, různé druhy inventur, tvorbu smíšených palet a jiné skladové operace. V procesu expedice pak systém umožňoval automatické řízení nakládky, tj. přiřazení nakládek na expediční brány, monitoring stavu nakládky pomocí světelných panelů, kontrolu expedovaných palet, automatickou tvorbu dodacího listu a zúčtování zakázky. V prvním roce k identifikaci palet sloužil „otevřený“ kód Code128.

Následná adaptace řešení podle doporučení GS1 proběhla úspěšně. „Na základě iniciativy sdružení GS1 Czech Republic a rozhodujících obchodních řetězců jsme systém upravili tak, aby vyhovoval standardu GS1–128 a bylo možné paletové etikety použít dále v logistickém řetězci,“ vysvětluje Michal Valeš. „Díky tomu, že jsme přípravě projektu věnovali velkou pozornost a mohli jsme využít i zkušeností majitele KMV z jeho podnikání v zahraničí, byl tento projekt úspěšný a s drobnými modifikacemi vyhovuje potřebám firmy dosud.“ Daný projekt postoupil v roce 2005 do finálového kola soutěže IT projekt roku pořádané sdružením CACIO, kde získal uznání.

Společnost KMV využívá tyto zprávy EDI: ORDERS, APERAK, COMDIS, INVRPT, RECADV, AUTACK, CONTRL, DESADV, INVOIC, CIPHER

Na závěr jsme se zeptali, jaké společnost KMV plánuje další projekty. „Aktuálně je připravený projekt sledování toku materiálů uvnitř společnosti,“ prozradil Michal Valeš. I v tomto projektu hraje důležitou roli identifikace materiálů pomocí prvků Systému GS1.

O firmě – Redakce GS1 INFO 859

avatar: Redakce GS1 INFO 859

Magazín INFO 859 je pravidelným periodikem, vycházejícím vždy v červnu a v prosinci. Je zdrojem aktuálních informací o standardech GS1 pro přesnou identifikaci produktů, zařízení, služeb a obchodních partnerů, jakožto i pro odpovídající komunikaci mezi nimi.