INTERVIEW: Erich Riegler (REWE International), ECR Austria: GS1 Sync – vstříc legislativě a trhu

V létě proběhl v Rakousku pilotní projekt GS1 zaměřený na problematiku kvality dat pro datovou synchronizaci. Do programu Data Quality in GS1 Sync (zkráceně GS1 Sync) se zapojila řada renomovaných dodavatelů. Společným cílem bylo vyhodnocení kvality dat, optimalizace procesů v GDSN a příprava na implementaci Nařízení EU 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Do projektu bylo zařazeno 1095 výrobků od osmnácti dodavatelů. Požadovaná kvalita dat byla potvrzena u 97 % položek. O projektu GS1 Sync a otázkách B2C dat v kontextu Nařízení EU 1169/2011 hovoří místopředseda ECR Austria Erich Riegler (REWE International AG).

Jaký byl zákazník včera a jaký je dnes?

Díky nástupu nových technologií (internet, chytré telefony, tablety) došlo u zákazníků k zásadní změně chování. Co se týče dříve běžného nakupování v kamenných odchodech, na pobočce nebo objednávání prostřednictvím katalogu přes zásilkové obchody, jsou spotřebitelé dnes mnohem flexibilnější.


Zdroj: GS1

Zcela standardně přecházejí mezi kamennými obchody a internetem a zpět, stávají se kritičtějšími, požadují více informací a před nákupem v obchodě se detailně informují na internetu. Tento vývoj může např. u specializovaných obchodů s elektrem vést k tomu, že se zákazník vyzná v problematice lépe než prodavač.

Můžete porovnat tento vývoj na vašem domácím trhu a na trzích zemí střední a východní Evropy?

V Rakousku má 80 % obyvatel přístup k internetu a 49 % vlastní chytrý telefon. Tato tendence je podle mých zkušeností v jiných zemích střední a východní Evropy podobná.

Velký rozdíl spatřuji ve struktuře trhu on-line obchodníků, resp. hlavních hráčů podle přízně spotřebitelů. Podle aktuální studie Gallupova ústavu je v Rakousku na špici Amazon, zatímco Češi a Poláci udělili vedoucí postavení na trhu lokálním e-tailerům.

Jak vnímáte z pohledu obchodníka potřebu výměny dat a komunikace se spotřebitelem?

Pro REWE International je výměna dat a komunikace se spotřebitelem prioritním tématem. Kromě různých internetových stránek mají naše obchodní společnosti BILLA, MERKUR a BIPA své vlastní on-line obchody.

Společnost BILLA vytvořila vlastní internetový obchod nedávno a akci doprovodila inovativní kampaní. Na autobusových nebo tramvajových zastávkách mohou zákazníci naskenovat QR kód zobrazený na plakátech a přímo tak objednat doručení domů.

GS1 Sync – 97% kvalita dat

 • Pilotní projekt červen–srpen 2013
 • 18 výrobců, dva distributoři, 1095 produktů
 • Cíle: Vyhodnocení kvality dat; zavedení procesu kvality v GS1 Sync 

V prosinci 2014 vstoupí plně v platnost Nařízení EU 1169/2011. Jak probíhaly přípravy rakouského retailového trhu na tento okamžik?

Problém jsme rozpoznali včas a k dané problematice jsme založili pracovní skupinu iniciativy ECR. Rakouská členská organizace GS1 vytvořila centrální B2C databázi GS1 Sync. Projekt byl dokončen na jaře tohoto roku. Nyní máme za sebou rozsáhlá testování v pilotních provozech. Datový katalog se osvědčil.

Jaký je pohled ECR Austria na Nařízení EU 1169/2011?

Vítáme zejména tu část nařízení, která se věnuje poskytovaným službám na dálku. Podle tohoto nařízení musí obchodníci, kteří nabízejí zboží např. přes internet, poskytnout zákazníkům na stejném médiu (internetu) nejdůležitější údaje k produktu, které jsou uvedeny na obalu.

Čas na přípravy opatření k naplnění požadavků obsažených v dané směrnici se rychle krátí. Přihlédnete-li k vašim zkušenostem z rakouského trhu, co byste doporučil dalším zemím?

Společně s vytvořením centrální databáze GS1 Sync jsme jeden a půl roku před nabytím platnosti nařízení vytvořili platformu, do které výrobce pouze jednou povinně zadává údaje a obchodníci obdrží tato data pro své systémy elektronickou cestou rychle a bez chyb.

Jaký je váš názor na budoucnost multikanálového prodeje?

Internetový prodej poroste i nadále, aktuální studie ukazuje, že 47 % Rakušanů nakupovalo v posledním měsíci na internetu. Na špici jsou oblečení a sportovní potřeby, knihy (včetně elektronických) a časopisy, filmy a hudba. Potraviny zde mají stále ještě nízký podíl, ten ovšem roste.

Navzdory všemu budou však i nadále v budoucnu existovat kamenné obchody i internetové obchody.

Erich Riegler (48)Erich Riegler (Zdroj: REWE International AG) absolvent univerzity v Klagenfurtu, začal svoji profesní dráhu v REWE Group již v roce 1995 (tehdy BML-Konzern), kde působil v týmu pro koordinaci mezinárodního nákupu v rámci tehdejší struktury skupiny Eurobilla. Od roku 1998 vedl centrální oddělení nákupu. V letech 2003–2005 zastával vedoucí pozice v oddělení non-oil business v koncernu OMV, kde zodpovídal za provoz prodejen a gastronomických služeb sítě čerpacích stanic zastoupené ve 12 státech. Odtud přešel do obchodní společnosti Transagent Lehag Handelsagentur, kde zastupoval mezinárodní potravinářské značky na trzích střední a východní Evropy. Do skupiny REWE se vrátil v roce 2007, aktuálně působí na pozici prokuristy a ředitele vídeňské pobočky. Současně působí v rakouské iniciativě ECR.

Podobná proaktivita trhu není v regionu středovýchodní Evropy samozřejmostí. Dokážete si představit rollout projektu i na vašich dalších trzích?

V čem spočíval prvotní impulz pro vznik projektu GS1 Sync?

Myšlenka centrální B2C databáze vznikla v pracovní skupině ECR Austria. Po prezentaci konceptu ze strany GS1 Austria rozhodlo představenstvo ECR na svém jednání na jaře 2012 jednohlasně o tom, že centrální databáze bude preferována a využívána.

Následoval rozvoj databáze, produkt byl na jaře 2013 hotov, od června 2013 probíhaly tři měsíce pilotní testy ve spolupráci s 19 výrobci a dvěma obchodníky s velmi dobrými výsledky.

Kvalita údajů u nastavených dat dosahuje více než 97% správnosti, což je velmi důležitý faktor pro akceptaci a úspěch databáze.

Společnost REWE International se ujala vedení projektu. Jaké byly hlavní důvody?

Vzhledem ke skutečnosti, že REWE International v Rakousku masivně podporovala nový digitální svět nakupování, bylo v našem zájmu na tomto projektu konstruktivně spolupracovat.

Za jeden stůl usedli představitelé bezmála dvacítky předních dodavatelských firem. Jaká byla jejich motivace ke spolupráci?

Platforma ECR spočívá v myšlence, že výrobci a obchodníci mohou v rámci kooperace zakládající se na důvěře společně diskutovat o problémech a vyvíjet možná řešení.

Pracovní skupině ECR Austria se tato klasická strategie win-win osvědčila.

Databáze GS1 Sync byla vyvinuta a realizována pro rakouský trh. Databáze je ovšem vytvořena tak, že je možná mezinárodní integrace. GS1 Austria a ECR Austria mohou ostatním zemím poskytnout podporu know-how, mezinárodní uvedení na trh ale není v současné době zamýšleno.

Popište prosím průběh projektu až po „závěrečnou klapku“.

Databáze GS1 Sync je vyvinuta, byla úspěšně otestována a funguje.

Počátkem listopadu předsednictvo ECR Austria na velkém kongresu iniciativy představilo výsledky projektu. Mezitím začalo mnoho dalších firem se zadáváním kmenových dat o produktech, jsou testována rozhraní databáze směrem k informačním systémům obchodníků a 13. 12. 2014, až vstoupí v platnost nařízení EU, bude vše fungovat.

Kde byla kritická místa v projektu; např. bariéry ze strany výrobců?

Na straně dodavatelů neexistovaly žádné bariéry; všichni mají zájem na jednoduchém centrálním řešení, které poskytuje vysokou kvalitu dat a jejich snadné sdílení s partnery. Kritické body při realizaci spočívají v kvalitě kmenových dat poskytovaných dodavateli, přípravě odpovídajících školení a kontrole správnosti.

Jaké bylo závěrečné hodnocení projektu?

Plný úspěch.

Společnosti zapojené do projektu

 • GS1 Sync
 • Agrana Zucker GmbH
 • Berglandmilch eGen
 • Coca-Cola HBC Austria GmbH
 • DrinkStar GmbH
 • Ed. Haas Austria GmbH
 • Fleischwaren Berger GesmbH & Co KG
 • Josef Manner & Comp AG
 • Kelly Gesellschaft m.b.H.
 • MARESI Austria GmbH
 • Markant Österreich GmbH
 • Mars Austria OG
 • Milupa GmbH
 • Mona Naturprodukte GmbH
 • Nestle Österreich GmbH
 • NÖM AG
 • REWE International AG
 • TEEKANNE GmbH
 • Vitana Salat-u. Frischeservice GmbH
 • Vöslauer Mineralwasser AG
 • Winkelbauer GmbH

Vnímáte vaši účast v projektu jako konkurenční výhodu, nebo jako aktivitu prospěšnou pro celý trh?

Digitální svět nakupování změnil trhy i spotřebitele a nařízení EU nás donutila jednat. To byly hlavní motivy naší účasti.

Jaké hlavní benefity získají koneční zákazníci?

Spotřebitelům jsou výrobcem elektronickou formou poskytnuty autorizované údaje o produktech. To je výhoda, která zatím neexistovala.

GS1 Sync
GS1 Sync
Zdroj: GS1 Austria

Má v dohledné době šanci na realizaci obdobného projektu i český trh?

Na českém trhu by mohl být vyvinut podobný produkt a mohl by být realizován společně s výrobci a obchodníky.

Která témata z agendy ECR považujete jako zástupce maloobchodního řetězce za nejdůležitější?

Velký význam pro nás mají témata Extended Packaging (Trusted Data for Consumers), EDI a bezpečnost v obchodu.

Vítáme však také téma Consumer Shopper Journey, aby byla umožněna jednotná typologie nakupujících pro výrobce, obchodníky a odborníky ve výzkumu trhu. 

Jak nejlépe stimulovat spolupráci v rámci iniciativy a dosáhnout dalšího využití jejího potenciálu?

Spolupráce v rámci ECR Austria je optimální, představenstvo ECR řídí strategii a témata iniciativy, operativní realizace se uskutečňuje v pracovních skupinách.

Co je GS1 Sync? GS1 Sync je rakouská ICT služba pro sdílení B2C dat, postavená na GDSN platformě. GS1 Austria vytvořila GS1 Sync ve spolupráci s předním certifikovaným elektronickým katalogem od společnosti 1WorldSync především jako reakci na požadavky kladené Nařízením EU 1169/2011. V zájmu vyšší uživatelské přívětivosti obsahuje e-katalog nejnovější webové uživatelské rozhraní. Kromě dat souvisejících s nařízením lze sdílet i další data potřebná pro e-Commerce a mobile-Commerce.

 Problémem ECR aktivit v ČR a na Slovensku je relativně slabší podpora ze strany řetězců, neochota společně usednout k jednomu stolu a otevřeně diskutovat o problémech…

Je třeba hledat taková témata, která obchodní a průmyslové podniky upřednostňují. To může být elektronická výměna dat nebo EUL (Efficient Unit Loads), ale také category management nebo VMI (Vendor-Managed Inventory – systém řízení zásob dodavatelem). Průzkum témat v zemi by mohl situaci objasnit.

Otázka na závěr: Jaká je vaše vize světa retailu za 10–15 let?

Vidím další zostření konkurence, kritičtější a ještě flexibilnější spotřebitele, kteří přecházejí mezi různými obchodními kanály, a konkurenční výhody pro ty, kteří se mohou na změnu trhu nejlépe připravit, aby své zákazníky optimálně obsloužili.

BRIEF INTERVIEW: Gregor Herzog, CEO, GS1 Austria

Gregor Herzog, CEO, GS1 Austria
Gregor Herzog, CEO, GS1 Austria
Zdroj: GS1 Austria

Kde vidíte nejzřetelnější přidanou hodnotu standardů pro retail i koncového spotřebitele?

Důležité jsou všechny tři kroky: Identify – Capture – Share (identifikace, sběr dat a jejich sdílení – tři pilíře Systému GS1; pozn. aut). Proces replenishmentu dnes není možný bez standardů a spotřebitel profituje ze skvělé nabídky zboží, která je neustále k dispozici.

Médii rezonují stále častější kauzy problematických produktů s nejasným původem, s obsahem zakázaných látek, popř. s jiným než deklarovaným složením…

Ano, zpětná sledovatelnost je důležitým tématem a úřady je v Rakousku brána velmi vážně, např. u masa nebo u biosortimentu. Spotřebitel oceňuje certifikáty, jako např. pečeť jakosti AMA (rakouský certifikát kvality BIO, pozn. aut.).

V poslední době se v této souvislosti často diskutuje otázka sdílené zodpovědnosti dodavatele a obchodního řetězce. Kde může GS1 v tomto problému pomoci?

Zpětná sledovatelnost může fungovat jen prostřednictvím spolupráce v rámci celého dodavatelského řetězce. Standardy GS1 přitom představují „společnou řeč“. GS1 podporuje jako neutrální nezisková organizace všechny partnery v rámci dodavatelského řetězce. 

GS1 letos slaví 40. výročí své existence. Na které oblasti by se měla v dalších letech soustředit?

Kvalita dat přes GS1 Sync a zpětná sledovatelnost jsou dvě mimořádně naléhavé tématické oblasti, přičemž pro malé země jako Rakousko a Česká republika je zajištění globální jednotné implementace obzvláště důležité.

Více INTERVIEW: Erich Riegler (REWE International), ECR Austria: GS1 Sync – vstříc legislativě a trhu

O autorovi – Mikuláš Černý

avatar: Mikuláš Černý

odpovědný redaktor, Redakce GS1 INFO 859

Odpovědný redaktor časopisu GS1 Czech Republic INFO 859 a koordinátor projektu GS1 Czech Republic www.rfid-epc.cz .