Informace z GS1 Czech Republic

Personálie

Pracovní kolektiv GS1 Czech Republic posílila po návratu z rodičovské dovolené Radka Jelínková. Pracuje na pozici asistentky zákaznického servisu a měla by se od příštího roku věnovat přípravě a zavedení služby zákaznické linky.

Výbor GS1 Czech Republic i nadále pracuje pod vedením prezidenta Jaroslava Camplíka, pozici viceprezidenta zastává Michal Gašparín ze společnosti Nestlé Česko. Členy Výboru jsou Milan Strieženec, Ahold ČR, Miroslav Exner, Globus ČR, Zdeněk Indra, Grafotechna Print, Jan Příhoda, Kodys, Miloš Hammer, Makro C&C ČR a Petr Šyc, Mondelez Czech Republic. Poslední zasedání Výboru GS1 Czech Republic letos proběhlo o něco dříve, než bývá obvyklé. Členové Výboru měli možnost zhodnotit činnost sdružení v letošním roce. Z diskuse vyplynulo, že se daří udržet kvalitu, četnost i návštěvnost školení, která GS1 Czech Republic nabízí uživatelům Systému GS1. Velmi dobrý je ohlas především na školení, která reflektují aktuální požadavky trhu. Stoupá i návštěvnost školení pro nově registrované uživatele.

V rámci výukových programů jsou připravovány nové materiály a pomůcky. Příkladem více technicky orientované pomůcky je Kvalita čárových kódů. Jedná se o materiál, který shrnuje základní poznatky získané při kontrolách kvality čárových kódů přímo v obchodní praxi. V závěru roku plánuje sdružení ještě vydání další pomůcky, která se bude věnovat problematice zavádění EDI komunikace. Půjde o průvodce pro uživatele, kteří potřebují základní orientaci v problematice elektronické komunikace, aby byli schopni flexibilně reagovat na požadavky svých obchodních partnerů na zavedení EDI nebo aby byli schopni formulovat rozsah implementace EDI ve vlastních společnostech.

Aktuální stav databáze zapojených organizací v ČR
Počet firem zapojených do Systému GS1 11/2013
Celkem 7 088
Z toho výrobci a distributoři 6 947
obchodníci 34
dodavatelé pro Systém GS1 94
ostatní 13

Představujeme členy Výboru GS1 Czech Republic

Miloš Hammer (1968) po studiích v USA na Miami University (obor masová komunikace a mezinárodní politika) pracoval v telekomunikacích. Od roku 1997 byl zaměstnán ve společnosti Makro Cash & Carry, v letech 2006–2007 pracoval v americké společnosti RGIS, kde měl na starosti rozvoj obchodních příležitostí a následně působil jako ředitel tuzemské firmy Walmark (součást polské skupiny Maspex). Od roku 2008 pracuje opět pro Makro Cash & Carry jako Head of Supply Chain Management pro ČR a SR.

„Globální standardy Systému GS1 fungují jako sjednocující a zjednodušující prvek v toku zboží. Dodavatelsko-odběratelský řetězec potřebuje jednotné standardy, speciálně při dnešních striktních požadavcích na transparentnost původu zboží,“ říká Miloš Hammer a doplňuje: „Kombinací např. SSCC kódů a symbolu GS1 DataBar je možné dostat se na špičku v reportingu, transparentnosti a automatizaci při manipulaci se zbožím.”

Co považuje za nejvýznamnější mezníky a úspěchy činnosti sdružení GS1 Czech Republic během svého působení ve Výboru GS1? „Do úspěchů počítám z hlediska GS1 profesionálně zpracovanou přípravu k nasazení GDSN (Global Data Synchronization Network), jakkoliv se projekt teprve rozjíždí.“ Jako nejdůležitější úkoly, které stojí aktuálně před GS1 Czech Republic, vnímá rozšíření standardů do více odvětví. „Velkou výzvou je zdravotnictví a farmaceutický průmysl,“ upřesňuje Miloš Hammer.

EPC/RFID centrum

GS1 Czech Republic otevřelo koncem roku vlastní pracoviště pro podporu aplikací RFID technologie s důrazem na využití standardu EPC. Cílem sdružení je nabídnout celou řadu služeb pro široké spektrum uživatelů nebo zájemců o využití RFID technologie. Mezi nabízenými službami je již nyní základní testování umístění RFID tagů, převod GS1 identifikačních struktur do EPC, konzultace ohledně využití RFID technologie v logistickém řetězci apod. V příštím roce bude nabídka doplněna o zpracování studií proveditelnosti a ROI analýz.

Třicátiny, jak mají být!

Sdružení GS1 Czech Republic oslavilo třicet let od svého založení. Narozeninový dort ochutnalo více než 150 hostů z řad uživatelů Systému GS1, technologických partnerů, zaměstnanců GS1 Czech Republic a pamětníků – lidí, kteří byli před třiceti lety „u toho“. Organizace GS1 Czech Republic při této příležitosti vyjádřila uznání řadě odborníků a firem udělením pamětní plakety za celkový přínos pro rozvoj standardní identifikace.

O kvalitě čárových kódů na SpeedCHAINu

Společnost Reliant organizovala 13.–14. listopadu osmý ročník mezinárodní logistické konference SpeedCHAIN 2013.

Za GS1 Czech Republic přednesl Michal Bílý příspěvek nazvaný „Čárový kód pracuje pro Vás“, který příznačně doplnil sloganem „jen je-li kvalitní“. Vysoká efektivita veškerých činností nejen v logistice, tak potřebná v době hledání úspor, je možná jen za předpokladu plně funkčních základů, mezi něž se v současnosti řadí i automatická identifikace a komunikace. Neumíme-li zajistit kvalitní práci se standardními daty, tedy v otevřeném globálním obchodním prostoru srozumitelnými informacemi, nemáme-li know-how pro produkci dostatečné kvality datových nosičů, tj. v sektoru logistiky nejčastěji používaných čárových kódů symboliky GS1–128, nedodržujeme- li zásady umístění těchto nosičů na obchodních položkách, pak v krátké době zjistíme, že máme problém.

Výuka na středních školách

Spolupráce se středními odbornými školami není pro GS1 Czech Republic nová, je však třeba zdůraznit, že letos jí byla věnována větší pozornost. Výsledkem bylo navázání několika kontaktů na školách, které se věnují přípravě na povolání v oborech úzce souvisejících se sektory, kde se standardy GS1 využívají. Je oboustranně přínosné, aby se studenti s problematikou standardní identifikace, datových nosičů, EDI komunikace a dalších aplikací Systému GS1 potkali již při studiu. Mezi školy, se kterými GS1 Czech Republic spolupracuje, patří např. VOŠ obalové techniky Štětí, která připravuje studenty pro povolání grafika nebo návrháře obalů spotřebního sortimentu. Dále lze zmínit SOŠ logistických služeb v Praze nebo SPŠ dopravní v Plzni, kde byly příspěvky do výuky orientovány na využívání standardů v sektoru logistických služeb.

O firmě – Redakce GS1 INFO 859

avatar: Redakce GS1 INFO 859

Magazín INFO 859 je pravidelným periodikem, vycházejícím vždy v červnu a v prosinci. Je zdrojem aktuálních informací o standardech GS1 pro přesnou identifikaci produktů, zařízení, služeb a obchodních partnerů, jakožto i pro odpovídající komunikaci mezi nimi.