GS1 Czech Republic podpořila nový obalový kongres

Počátkem listopadu proběhl první ročník obalového kongresu OBALKO. Organizátor, ATOZ Packaging, odborné veřejnosti nabídl novou platformu pro setkávání obalových profesionálů. V kalendáři tuzemských odborných eventů fórum pro sdílení zkušeností a diskusi o trendech na obalovém trhu, zaměřené především na praktické informace, dosud chybělo. Sdružení GS1 Czech Republic akci podpořilo jako stříbrný partner a hlavně jako odborný garant programu zajištěním hned několika odborných sekcí.

První ročník obalového kongresu OBALKO proběhl 7. listopadu v pražském hotelu Diplomat za účasti 250 delegátů. Konferenční program zaměřený na výrobu, inovace, design a logistické aspekty obalových technologií sestával z případových studií a prezentací od předních českých, slovenských i zahraničních obalových profesionálů. Po oficiální části pak měli účastníci kongresu možnost se v neformální atmosféře seznámit s kolegy z oboru na prvním Obalovém Business Mixeru./

„Aktivní a inteligentní“ obaly budoucnosti

Dopolední konferenční sekci odstartoval ekonom Tomáš Sedláček prezentací s názvem Ekonomika trpí maniodepresí. Ekonomické cykly přirovnal k oběma extrémním pólům psychického rozpoložení člověka: „Psychologický činitel, který v ekonomii hraje velkou roli, posouvá malé trendy do extrémů, ze kterých se rodí krize.“ Jako problematickou fázi ekonomického cyklu označil nikoli depresi, ale konjunkturu, a upozornil na paradox manického utrácení a zadlužování, kterého jsme byli svědky v období bezprecedentního růstu předcházejícího startu vleklé krize v roce 2008. „Západní civilizaci neničí deprese, ale mánie,“ varoval. V závěru připomněl svoji tezi o nesmyslnosti nekonečného hospodářského růstu a (z pozice liberálního ekonoma trochu nečekaně) podpořil keynesiánskou poučku, podle níž by měl stát v době ekonomické prosperity vytvářet přebytky určené ke stimulaci ekonomiky v době stagnace.

Jako druhý hlavní řečník v dopolední části vystoupil Eef de Ferrante, generální ředitel asociace AIPIA (Active and Intelligent Packaging Industry Association). Host z Nizozemska hovořil o vlivu nových technologií na budoucnost aktivních a inteligentních obalů a přiblížil účastníkům jejich současné i budoucí možnosti využití. „Originální balení je dnes jedním z nejmocnějších nástrojů využívaných pro marketing a ochranu značky,“ shrnul Eef de Ferrante v závěru svoji přednášku. „Vývoj aktivních a inteligentních obalů přidává nový rozměr k pouhé funkcionalitě a ceně balení. Implementace nových technologií do vývoje a výroby obalů je jedním z klíčových kroků pro růst, zamezení plýtvání a zvýšení efektivity.“

Posledním bodem dopoledního programu byla panelová diskuse na téma spolupráce a komunikace v obalovém řetězci. Hlavními panelisty bylo šest představitelů obalové branže ze společností Madeta, Emco, THIMM Packaging, Viking Mašek, ppm factum a Eko-kom.

Čtyři tematické workshopy

V odpolední části souběžně probíhaly dvojice specializovaných workshopů zaměřených na oblasti balení potravin a nápojů, přepravní a exportní balení, značení a identifikace a designu obalů. Dohromady vystoupilo patnáct mluvčích, kteří představili technologické inovace ze svých oborů či příklady obalových řešení z praxe.

V sekci věnované designu obalů byl velký zájem o prezentaci Marka Grabovského ze společnosti Jan Becher – Karlovarská Becherovka. Brand manager nejznámější tuzemské likérky představil případovou studii úspěšného projektu přípravy limitované série obalů pro jinak velmi konzervativní produkt.

Martin Bělik, marketingový a obchodní specialista ze společnosti Dataline Technology, posluchače seznámil s moderním marketingovým konceptem one-to-one marketing sázejícím na nabídku individuálních obalů, která se osvědčila např. pivovaru Heineken či nápojářskému gigantu Coca-Cola.

Provokativní otázku „čárový kód jako designový prvek?“ položil Michal Bílý, obchodní ředitel GS1 Czech Republic. Prezentace určená především kreativcům a grafikům (v sále bylo přítomno i mnoho studentů designérské střední školy) upozornila na nutnost vnímat čárový kód jako funkční součást obalu, jehož správné provedení je nezbytné pro bezproblémové automatické dekódování. Workshop uzavřelo vystoupení předního tuzemského designéra nápojových obalů Jana Čapka (Jan Capek Design), který popsal genezi úspěšného návrhu nové láhve z portfolia značky Mattoni.

Navazující blok Balení potravin a nápojů navštívili zájemci o praktickou realizaci obalových technologií. Paralelní sekci věnovanou problematice obalových technologií v kontextu logistiky otevřel ředitel společnosti Servisbal obaly Ladislav Horčička prezentací s názvem Škody na zboží v důsledku vadného balení. Po něm se slova ujal Tomáš Martoch, manažer pro rozvoj obchodních příležitostí a koordinátor Česko-Slovenské iniciativy ECR ze sdružení GS1 Czech Republic. Vysvětlil současnou a budoucí roli vratných obalů v retailové logistice. Svoji přednášku doplnil praktickými příklady ze zahraničí.

Martin Gallo, branch manager společnosti Geis CZ, popsal své zkušenosti logistika ve volbě či vývoji obalových řešení. Nabídl přehled problémů vyskytujících se v logistickém řetězci kvůli nevhodným obalovým řešením a auditoriu poskytl návod, jak se těchto pochybení vyvarovat. Ondřej Pernica (EKOFOL) přednesl příspěvek o kvalitě balení a jejím dopadu na zajištění zboží v průběhu přepravy.

Panelová diskuse o identifikaci obalů

Program zaměřený na identifikaci obalů spojený s panelovou diskusí moderovala ředitelka GS1 Czech Republic Pavla Cihlářová. Na pódium pozvala vedoucího IT oddělení společnosti Globus ČR Miroslava Exnera, dále Pavla Stránského, odborného poradce ze společnosti Green Swan Pharmaceuticals, výkonného ředitele společnosti Gaben Jakuba Unucku a produktovou manažerku EPC/RFID GS1 Czech Republic Petru Fuchsíkovou.

Tématu legislativních požadavků v oblasti obalů léčivých přípravků a jejich automatické identifikace se ujal tandem přednášejících Pavla Stránského a Petry Fuchsíkové. Miroslav Exner se podělil o zkušenosti ze série systematických kontrol kvality čárových kódů spotřebitelských balení. Problematiku kvality čárového kódu pak zasadil do kontextu nového projektu samoobslužného skenování zákazníky.

Jakub Unucka nastínil vývoj moderních metod identifikace obalů, čímž vhodně připravil půdu pro následující panelovou diskusi. Debata se týkala role automatické identifikace v blízké budoucnosti; diskutovalo se také o standardizaci a potřebě kvalitních kmenových dat. Dotazy z publika se týkaly hlavně úlohy automatické identifikace v boji proti padělkům léčivých přípravků. K této problematice Pavla Cihlářová uvedla, že standardní identifikace a čárové kódy jsou jen jedním z nástrojů boje proti padělkům. Každá další bariéra je však důležitá, má svoji hodnotu.

O autorovi – Mikuláš Černý

avatar: Mikuláš Černý

odpovědný redaktor, Redakce GS1 INFO 859

Odpovědný redaktor časopisu GS1 Czech Republic INFO 859 a koordinátor projektu GS1 Czech Republic www.rfid-epc.cz .