Informace z GS1 Czech Republic

Personálie

Pracovní kolektiv sdružení GS1 Czech Republic se letos v dubnu opět rozšířil. Na pozici junior manažera pro eCom nastoupil Tomáš Tlučhoř, který se bude věnovat oblasti datové synchronizace a standardizace produktových dat. Do jeho pracovní náplně bude v budoucnu patřit také datová kvalita a problematika B2C dat.

1 Czech Republic Výbor GS1 Czech Republic pracuje pod vedením prezidenta Jaroslava Camplíka, pozici viceprezidenta zastává Michal Gašparín ze společnosti Nestlé Česko. Členy výboru jsou Milan Strieženec, Ahold ČR, Miroslav Exner, Globus ČR, Zdeněk Indra, Grafotechna Print, Jan Příhoda, Kodys, Miloš Hammer, Makro C&C ČR, a Petr Šyc, Mondelez Czech Republic. Na dubnovém zasedání Výboru GS1 Czech Republic byl schválen plán činnosti a rozpočet na letošní rok. Sdružení se daří rozšiřovat především vzdělávací a výukovou činnost, úspěšně narůstá také počet verifikovaných čárových kódů, kontroly kvality se i nadále provádějí ve spolupráci s obchodními řetězci přímo v provozu. Statistiky napovídají, že se prostřednictvím těchto akcí daří snímatelnost kódů na pokladnách výrazně zlepšit.

GS1 Logger: verifikace čárových kódů mobilním telefonem

Pracovníci GS1 Czech Republic v letošním roce doplnili službu verifikace čárových kódů o jejich snímání pomocí mobilní aplikace GS1 Logger®, která jednak verifikuje GTIN z pohledu legálního využívání číselné struktury, tedy GS1 Company Prefixu, ale navíc ověřuje jeho snímatelnost pomocí mobilního telefonu.

AKTUÁLNÍ STAV DATABÁZE ZAPOJENÝCH ORGANIZACÍ V ČR
Počet firem zapojených do Systému GS1 05/2013
Celkem 7 090
Z toho výrobci a distributoři 6 908
obchodníci 34
dodavatelé pro Systém GS1 99
ostatní 9
Projednávané registrace 40

Představujeme členy Výboru GS1 Czech Republic

Petr Šyc vystudoval obor podniková ekonomika a management na VŠE v Praze s vedlejší specializací logistika. V roce 2007 nastoupil do oddělení logistiky ve společnosti Opavia-LU. V letech 2009–2011 se aktivně podílel na spojení dodavatelského řetězce firem Opavia-LU a Kraft Foods.

Od roku 2009 pracuje jako manažer logistiky CZ/SK ve společnosti Mondelez Czech Republic (dříve Kraft Foods CR).

V rámci své pozice denně sleduje vzájemnou provázanost fyzických a informačních toků mezi jednotlivými články dodavatelskoodběratelského řetězce. „Vidím významný přínos standardů GS1 pro optimalizaci logistického řetězce od výroby k zákazníkovi. Zároveň vnímám i negativní dopady absence standardizované výměny kmenových dat,“ říká Petr Šyc. Od roku 2009, kdy se stal členem výboru GS1 Czech Republic, došlo k realizaci pilotního projektu GDSN na českém trhu včetně spuštění GS1Datapool.cz. „I přes pomalý postup rozšiřování jde bezpochyby o největší mezník v období mého působení ve výboru,“ hodnotí tento projekt Petr Šyc. Za významný předěl považuje také obnovení činnosti ECR s podporou GS1.

Jaké úkoly jsou pro GS1 podle Petra Šyce nejaktuálnější? „Hlavním úkolem v nejbližším období je podpora rozšíření standardu GS1 GDSN napříč trhem tak, aby se z něj stalo řešení nejen standardizované, ale i standardní. Úkolem pro blízkou budoucnost je najít širší uplatnění standardů GS1 v rámci nových požadavků trhu a spotřebitelů. GS1 je jedno z mála polí, kde mohou obvykle si konkurující společnosti – jak obchodníci, tak i výrobci – spolupracovat a hledat společná řešení k prospěchu trhu a konečných spotřebitelů.“ Podle manažera logistiky Mondelez Czech Republic je nutné hledat příležitosti pro využití GS1 standardů pro současné i budoucí potřeby členů GS1. „Pro oblast FMCG je klíčové pokusit se dostat do hry i další obchodní řetězce, které se v tuto chvíli na hledání společných řešení nepodílejí.“

Instruktážní video globální organizace GS1 se natáčelo v České republice

Začátkem roku bylo pod patronací GS1 Czech Republic natočeno instruktážní video s názvem Getting it right. Tématem videa je problematika kvalitního značení produktů pomocí čárového kódu, správně aplikované jednoznačné identifikace a přiřazení číselné identifikační struktury GTIN. Z hlediska Systému GS1 se tedy jedná o naprosto základní, doslova nosné téma Systému GS1. Zároveň koresponduje hned se dvěma hlavními aktivitami, které sdružení GS1 Czech Republic rutinně provozuje. Jednou z nich je pravidelné vzdělávání uživatelů, tou druhou je kontrola kvality provedení čárových kódů v obchodní praxi.

Video bylo natočeno ve spolupráci s obchodním řetězcem Globus ČR, který poskytl filmovému štábu příležitost natáčet v prostorách libereckého supermarketu a distribučního centra v Jirnech. Několik záběrů bylo natočeno také ve spolupráci se společností Bohemia Sekt. Oběma společnostem se sluší za jejich podporu poděkovat! Instruktážní video se tak stalo jedním z propagačních počinů sdružení GS1 Czech Republic k letošnímu 30. výročí jeho existence na českém trhu a zároveň pomohlo zviditelnit českou národní organizaci v rámci mezinárodní komunity GS1.

Video je ke zhlédnutí na youtube pod názvem Czech language: Getting it right. Bude využíváno pro potřeby výuky, a to jak v České republice, tak díky anglické verzi i v ostatních zemích světa.

Setkání evropských laboratoří GS1 ve Francii

Schůzka pracovní skupiny GS1 in Europe EPC RFID Business Lab Network proběhla 12. – 13. března v neobvykle zasněžené Paříži. Meetingu se zúčastnili zástupci Finska, Dánska, Běloruska, Slovenska, Česka a samozřejmě Francie, která uspořádala prohlídku svojí špičkově vybavené laboratoře. Další setkání laboratoří se bude konat ve Finsku v rámci konání konference RFID in Retail v termínu 3. – 4. října 2013.

U živatelé Systému GS1 mají široké možnosti vzdělávat se

V loňském roce došlo k systémové změně nabídky odborných školení pro uživatele Systému GS1, a to v souvislosti se spuštěním nových výukových stránek GS1 Czech Republic – www.gs1akademie.cz. I pro letošní rok byla připravena nabídka školení v rozšířené sestavě. Důvod je nasnadě: dobře fungující systém je podmíněn dostatečnou možností sdílení informací pro všechny zájemce ze strany uživatelů Systému GS1.

  • Novinkou je školení na téma Identifikace a sdílení dat v Systému GS1 určené pro již déle zapojené organizace se zájmem o obnovení a rozšíření základních znalostí.
  • V intenzivní přípravě je nová, specifická prezentace pro uživatele ze zdravotnického sektoru, která je v souvislosti s novými regulatorními opatřeními EU a bojem proti padělkům mimořádně aktuální a důležitá.
  • Pro nováčky, právě registrované uživatele do Systému GS1 především ze vzdálenějších oblastí Moravy, bylo zkušebně zorganizováno školení v Brně. Věříme, že tento přístup vychází vstříc i těm, pro které doposud mohla být vzdálenost překážkou pro sdílení základních, naprosto nezbytných informací pro správný počátek využívání Systému GS1.

V tomto čísle najdete na str. 46 kalendář plánovaných akcí. Seznam příslušných školení je dostupný na zmíněném webu GS1Akademie.

RFID/NFC Future, Brno 2013

Atraktivním bodem doprovodného programu brněnského veletrhu AMPER 2013 se stala konference RFID/NFC Future pořádaná vydavatelstvím Sdělovací technika za podpory GS1 Czech Republic. Akce konaná na konci března přilákala více než sedmdesát účastníků. Diskutovalo se mimo jiné i o vztahu RFID a ochrany soukromí, GS1 Czech Republic při této příležitosti představila nástroj pro snadné odhalení rizik z hlediska ochrany osobních údajů při aplikaci RFID (o tématu PIA více na straně 28).

GS1 Czech Republic na PHARMALOGU

16. ročník středoevropského logistického kongresu EASTLOG, který se po letech přestěhoval z „domácího“ Top Hotelu Praha do konferenčních prostor v hotelu Aquapalace, navštívilo přes 500 registrovaných účastníků. Letošní konferenci organizátoři ze společnosti Atoz Logistics obohatili o několik nových programových bloků. Jedním z nich byl půldenní workshop PHARMALOG věnovaný logistice v sektoru zdravotnictví. Sdružení GS1 Czech Republic tento workshop sponzorovalo. Akce měla za cíl rozšířit povědomí o moderních postupech, technologiích a procesech v logistice nemocnic a v distribuci léčiv a zdravotnických prostředků. Zájem o tuto problematiku zejména v souvislosti s otázkou bezpečnosti pacientů v poslední době silně narůstá.

Pouhých několik dní před konferencí světovými médii rezonovala zpráva o zajištění rekordního množství padělaných léčivých přípravků. Francouzským celníkům se podařilo zabránit vstupu 1,2 milionu dávek Aspirinu, který místo účinné látky obsahoval glukózu. Časovaná bomba falzifikace léčivých přípravků netiká pouze v rozvojových zemích, ale i v těch nejvyspělejších. I tento fakt je jedním z důvodů proč GS1 Czech Republic vyvíjí v posledním období intenzivní činnost v oblasti propagace globálních standardů určených pro identifikaci léčivých přípravků, chirurgických nástrojů, zdravotnických prostředků a služeb, ale také pacientů a odborného personálu. Michal Bílý na PHARMALOGU vystoupil s prezentací na témata standardní identifikace léčiv, výhledů do nejbližší budoucnosti z pohledu evropské legislativy a doporučení EFPIA směřujících k akceptaci základního GTIN jako globálního identifikátoru produktů v sektoru, doplněného o nezbytné standardní informace s využitím2D kódu GS1 DataMatrix.

O firmě – Redakce GS1 INFO 859

avatar: Redakce GS1 INFO 859

Magazín INFO 859 je pravidelným periodikem, vycházejícím vždy v červnu a v prosinci. Je zdrojem aktuálních informací o standardech GS1 pro přesnou identifikaci produktů, zařízení, služeb a obchodních partnerů, jakožto i pro odpovídající komunikaci mezi nimi.