Aktuální výzvy v EDI

Více než 3000 českých uživatelů elektronické komunikace podle standardu GS1 EANCOM® EDI si v letošním roce podle odhadů vymění až 30 milionů elektronických zpráv. EDI je „doma“ především v retailu, následuje celá řada průmyslových odvětví v čele s výrobou spotřebního zboží, silnou penetraci vykazuje také sektor logistiky.

Během svojí čtyřicetileté historie je GS1 synonymem pro obchodní komunikaci. Po úspěšném zavedení čárových kódů a jejich vítězném tažení v sektoru FMCG, rychloobrátkového zboží, bylo možné přistoupit k elektronickému zasílání dat. K tomu byly nutné dva předpoklady. Tím prvním byl rozvoj distribuovaných systémů, technologický posun od sálových počítačů přes jejich terminály k současným nezávislým PC. Tento požadavek byl kolem roku 1986 splněn. Druhý boom elektronické výměny dat nastal s příchodem velkých řetězců s propracovaným systémem elektronického objednávání v letech 1996 až1999. Daný proces silně akceleroval díky volnosti ve sdílení dat přechodem od náročných a relativně drahých sítí typu X.400 k obecně lépe dostupnému internetu.

V současnosti EDI používá většina firem z oblasti FMCG a velmi silná penetrace panuje i mezi logistickými providery. Obecně lze říci, že elektronická komunikace získává stále větší podíl i v sektorech, jako je zdravotnictví, státní správa, a všude tam, kde se využívá klasický cyklus objednávka – dodací list – příjemka – faktura. Nutno dodat, že to vždy neznamená využívání standardní komunikace podle GS1 EANCOM®.

Celosvětový přehled využití GS1 EANCOM ®, GS1 XML a WEB EDI
Celosvětový přehled využití GS1 EANCOM ®, GS1 XML a WEB EDI

Standardy GS1

GS1 rozvíjí a udržuje dva standardy v oblasti EDI. Standard GS1 EANCOM® je systém na bázi UN/EDIFACT rozvíjený již od roku 1989 podle požadavků globálního obchodu. Počátky jeho využívání u nás sahají do roku 1996 a lze konstatovat, že aktuálně je v retailu, FMCG a v sektoru logistiky na českém trhu absolutní jedničkou. V zásadě toto tvrzení platí i globálně; to dokládá i fakt, že organizace GS1 tento standard vyvíjí a spravuje spolu s více než 100 000 uživateli.

Standard GS1 XML je využíván spíše pro speciální aplikace v rámci datové synchronizace (GDSN) nebo komunikace mezi informačními servery EPCIS. Je vhodnější pro aplikace, kde objem přenášených zpráv není tak velký, nebo pro sektory typu zdravotnictví, veřejné správy, případně jako podpora logistických a dopravních procesů. GS1 vyvíjí vlastní XML standardy od roku 2002. S aktuálním globálně odhadovaným počtem uživatelů kolem 25 000 se zdá, že rozvoj implementace GS1 XML je přiměřený počtu vhodných aplikací a poroste v závislosti na dalším rozšíření datové komunikace v oblasti B2B2C, nasazením GS1 řešení pro sledovatelnost nebo e-Procurement apod.

Při porovnávání obou standardů je potřeba si uvědomit, že GS1 XML není primárně standardem, který by měl nahradit GS1 EANCOM ®. Sféra jejich uplatnění je odlišná a záleží na konkrétní aplikaci a také na potřebách či záměrech uživatelů, pro který ze standardů se rozhodnou.

Momentální stav GS1 EDI v ČR

GS1 EANCOM® aktivně využívá více než 3000 firem. Převážná většina z nich pochází z oblasti retailu, průmyslových odvětví s orientací na FMCG, následují sektory distribuce a logistiky. Podle odhadů přesáhne počet standardních EDI zpráv v letošním roce hranici 30 milionů (do tohoto odhadu jsou zahrnuty zprávy vyměněné mezi uživateli, z nichž alespoň jeden sídlí v ČR).

Standard GS1 EANCOM 01. B: stále větší rozšíření

Od starší verze standardu GS1 EANCOM® 1997 se přechází postupně k novější verzi z roku 2002. GS1 Czech Republic se snaží do praxe prosazovat pravidlo, že všechny nově zaváděné zprávy od roku 2011 by měly být implementovány již v nové verzi standardu. Podle současných průzkumů se zdá, že více než polovina uživatelů má díky této politice implementovánu alespoň jednu zprávu podle GS1 EANCOM ® 2002, což je více než evropský průměr.


Zdroj: GS1

Aktuální výzvy

  • GS1 Czech Republic bude v i následujícím období podporovat zavádění standardního elektronického dodacího listu (zprávy DESADV) ve verzi GS1 EANCOM® 2002, tj. ve verzi zahrnující SSCC kód. Tato verze bude také preferována ve všech projektech, které poběží s podporou GS1 Czech Republic od letošního léta. Sdružení chystá masivní kampaň zaměřenou na školení dodavatelů pro společnost Ahold, která bude navazovat na v minulosti úspěšnou spolupráci při zavádění standardu evropské logistické etikety.
  • Další EDI zprávou, kterou se bude GS1 Czech Republic snažit doplnit minimální sadu zpráv pro efektivní využívání e-komunikace v prostředí českého maloobchodu, FMCG, distribuce a logistiky, bude elektronická příjemka RECADV.
  • Z dlouhodobého hlediska je cílem rozvoje standardů GS1 Czech Republic pokračovat ve spolupráci s poskytovateli EDI služeb a s jejich pomocí postupovat dále v plošném přechodu na novou verzi GS1 EANCOM® 2002. Migrace tohoto typu samozřejmě vyžaduje dialog všech uživatelů napříč trhem, především podporu obchodních řetězců, kteří jsou tradičními lídry velkých EDI komunit.

 

Elektronický dodací list

Pro unikátní identifikaci logistických jednotek (nejčastěji palet, kontejnerů) je v Systému GS1 určeno sériové číslo logistické jednotky, tzv. SSCC kód. Jedná se o povinnou součást každé logistické etikety, na kterou jsou navázány veškeré další údaje o produktech ložených na dané logistické jednotce. SSCC je zároveň jednou z klíčových informací při popisu logistické jednotky ve zprávě DESADV, tj. v dodacím listu na bázi GS1 EANCOM® 2002.

V případě nasazení této zprávy může být na straně dodavatele eliminován tisk a zasílání papírového dokladu. Veškeré údaje o ložení produktů na paletě jsou zaslány v EDI zprávě, příjemce ji obdrží s předstihem před fyzickou dodávkou a má možnost se na příjem a převzetí zboží celkově lépe připravit. Další nespornou výhodou propojení fyzického toku produktů prostřednictvím snímání logistických etiket a informačního toku v podobě DESADV je rychlejší a celkově kvalitnější proces párování faktur, menší chybovost a až 30% urychlení naskladnění zboží. Skenování logistické etikety včetně SSCC kódu na příjmu je totiž zároveň fyzickou kontrolou doručené dodávky vůči množství a složení produktů podle elektronického dodacího listu, který je již uložen v terminálu pracovníka provádějícího naskladnění. Toto řešení je aktuálně zaváděno ve společnostech Ahold Czech Republic a Makro C&C.

O autorovi – Jaroslav Flejberk

avatar: Jaroslav Flejberk

produktový manažer GS1 eCom, GS1 Czech Republic

Jeho hlavním úkolem je zajišťovat vývoj standardů, školení a konzultace v oblasti EDI – GS1 EANCOM®, XML a podporovat rozvoj GDSN (Globální datové synchronizace). Zde má příležitost zužitkovat svých 28 let praxe v komunikacích a konzultantské činnosti.