RFID-EPC laboratoř v Ostravě zahajuje nové aktivity

Informace v tomto článku jsou zastaralé, máte-li dotazy k tomuto tématu, prosíme, kontaktujte nás.

logo ilab-rfid epcMezinárodní laboratoř pro výzkum RFID technologie na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, člen evropské sítě EPC laboratoří GS1 in Europe Lab Network, má za sebou již více než rok své existence. Díky sdílení velkého množství odborných informací, zejména prostřednictvím svého členství v evropské síti, dosáhla ve velmi krátké době vysoké úrovně know-how a navázala kontakty důležité pro úspěšný start svého jedinečného působení na území České republiky.

Laboratoř aktivně vystupuje v projektech

Významnou prioritní oblastí pro RFID-EPC laboratoř se stala armáda a obecně celý sektor bezpečnosti. Laboratoř se vyprofilovala jako centrum pilotního projektu, ve kterém spolupracuje s Policií České republiky, Českou zbrojovkou Uherský Brod a s dalšími partnery, kteří celý projekt s laboratoří zastřešují a výrazně podporují jak z pohledu výzkumného, softwarového, tak hardwarového. V rámci této nově nabyté zkušenosti byl v listopadu 2010 uspořádán přímo v prostorách laboratoře odborný seminář na téma RFID v bezpečnostních systémech.

Druhý projekt, rovněž ve spolupráci s Policií ČR, je zaměřen na projekce virtuální reality soustředěné na simulace modelových situací, pro které je právě VŠB – Technická univerzita Ostrava vybavena potřebnou technologií a možnostmi k zajištění realizace.

Profesionální prezentace a sdílení odborných informací je posláním

LAB RFID-EPC
ILAB RFID-EPC
Zdroj: Archiv GS1 Czech Republic

Významnou aktivitou laboratoře v oblasti šíření znalostí o technologii RFID bylo uspořádání mezinárodní konference RFID Future Morava, která se konala 3. listopadu 2010. Její nosné téma bylo Přínosy technologií RFID a RTLS v průmyslu a logistice. Organizována byla společně s odborným nakladatelstvím Sdělovací technika a se sdružením GS1 Czech Republic. Její aktuálnost a důležitost byla potvrzena hojnou účastí pozorných posluchačů. Kromě teoretické, odborné části se hosté mohli zúčastnit i návštěvy RFID-EPC laboratoře, kde byli seznámeni s praktickými ukázkami využití RFID technologie. Následovala široká diskuse k tématu, která jen potvrdila vzrůstající zájem o tyto moderní prvky automatické identifikace.

Neméně důležitou a do budoucna opakovaně plánovanou aktivitou laboratoře se stal odborný seminář, který se konal pro ostravskou Logistickou akademii. Velmi zajímavou přednášku o RFID technologii doplnily názorné praktické ukázky čtecích zařízení, antén, ale hlavně i velké množství RFID tagů, kterými laboratoř disponuje díky své stále doplňované databázi. Součástí podaných informací byly i kapitoly často opomíjené, nedostatečně objasňované a mnohdy nekonkrétní, jako jsou návratnost investic a ROI analýza. Laboratoř si uvědomuje důležitost této sféry pro rozhodovací proces obchodních partnerů, a proto jí věnuje maximální pozornost.

A co oblast vývoje a výzkumu?

Konkrétní výsledky vykazuje laboratoř i v oblasti výzkumu. Mezi hlavní, již zahájené dlouhodobé projekty můžeme zařadit Využití RFID technologií pro značení nemocničního prádla. Na základě požadavku obchodního partnera, zadavatelské společnosti, byly provedeny mnohočetné testy značení s použitím RFID, jejichž předmětem bylo zodpovědět kladené dotazy vyplývající z potřeb praktického využití. Významným impulzem pro zařazení RFID technologií do praxe se staly výsledky projektu Využití RFID technologií pro značení prsních implantátů a nitroočních čoček. Aktuálně laboratoř zahájila široké testování technologie RFID v průmyslovém prostředí.

Na závěr lze konstatovat, že ostravská RFID-EPC mezinárodní laboratoř se v rámci České republiky stává přirozeným centrem RFID v široké oblasti výzkumu. Zájem mnoha potenciálních partnerů, byť zpočátku pouze v oblasti sdílení základního know-how, dává tušit masivní rozvoj technologie RFID v nejbližší budoucnosti.

O autorce – Petra Fuchsíková, Ph.D., Paed IGIP

avatar: Petra Fuchsíková, Ph.D., Paed IGIP

Produktová manažerka EPC/RFID, GS1 Czech Republic

Specializuje se na RFID technologii a oblast zdravotnictví.