Letošní RACE networkRFID ve Stockholmu

Informace v tomto článku jsou zastaralé, máte-li dotazy k tomuto tématu, prosíme, kontaktujte nás.

logo race networkrfidVe švédském Stockholmu se konalo ve dnech 19. až 20. října 2010 čtvrté zasedání valného shromáždění RACE networkRFID, na němž zasedala také výkonná rada projektu. Hlavní město Švédska se tak po Bruselu a Frankfurtu stalo dalším městem, které tuto významnou akci hostilo. Za Internet věcí, GS1 Czech Republic a mezinárodní RFID-EPC laboratoř při VŠB – Technické univerzitě Ostrava se tohoto významného zasedání zúčastnila koordinátorka činnosti laboratoře a člen výkonné rady, Vladimír Zvelebil.

Účastníci zasedání
Účastníci zasedání
Zdroj: Archiv GS1 Czech Republic

Platforma RACE networkRFID je navržena tak, aby se stala vědomostním centrem ku prospěchu všech zúčastněných evropských stran v oblasti vývoje, přijímání a využívání RFID. Jejím posláním je vytvářet příležitosti a zvyšovat konkurenceschopnost evropských členských států ve sféře vývoje a implementace technologie RFID.

Platforma změnila jméno

Asi nejdůležitější zprávou ze čtvrtého zasedání valného shromáždění RACE networkRFID je změna názvu, resp. značky, RACE networkRFID. Výkonná rada se zabývala návrhem nového jména a posléze výběrem ze dvou variant přicházejících v úvahu. Prvním možným názvem bylo RFID in Europe, druhým pak Network RFID Europe. Volba určila RFID in Europe jako novou značku pro tuto síť.

V průběhu zasedání byl také jednomyslně schválen nový vedoucí skupiny World Package 5, kterým se stal Trevor Pierce. Jde o pracovní skupinu, jejímž hlavním posláním je postupné vytváření veřejného povědomí o RFID a činnosti sítě. Před zasedáním tohoto valného shromáždění bylo registrováno 76 hlavních a přidružených členů a se souhlasem výkonné rady byly automaticky zaregistrovány další zúčastněné organizace, většinou RFID NORDIC a AIM UK. Celkový počet členů tak vzrostl na 177.

Jim Bracken, CEO Ireland
RFID tag
Zdroj: Archiv GS1

Dále byl akceptován návrh na vznik periodika RFID, které výhledově nahradí stávající RACE bulletin a které by postupně mohlo generovat i příjmy z oblasti reklamy. V tomto směru nebylo dosaženo jednotného názoru, členové se však dohodli na tom, že k dosažení konsenzu bude nadále probíhat časově omezená diskuse.

Bylo také diskutováno místo a termín příštího setkání. Za nejvhodnější město pro konání konference RACE a pátého zasedání valného shromáždění byla zvolena Praha. Samotná konference se uskuteční na jaře 2011, bude koncipována jako dvoudenní akce, přičemž by jí mělo předcházet zasedání výkonné rady. Na něm by měl být také spuštěn dlouhodobý projekt s názvem Business Assist Programme, zaměřený na certifikaci odborníků schopných profesionálně poradit zejména malým a středně velkým firmám při zavádění RFID technologie a podat konkrétní návrh vhodného řešení dané problematiky.

Na konferenci zaznělo nejen mnoho zajímavých prezentací, ale byl zde také vyhrazen čas pro odbornou diskusi a jednání. Veškeré prezentace a zápisy přístupné pro veřejnost by měly být v co nejbližší době dostupné na sdíleném portálu. Závěrem lze říci, že konference byla úspěšná. Můžeme si jen přát, aby příští, páté zasedání RACE networkRFID, tentokráte již pod označením RFID in Europe, bylo minimálně stejně vydařené.

O autorce – Petra Fuchsíková, Ph.D., Paed IGIP

avatar: Petra Fuchsíková, Ph.D., Paed IGIP

Produktová manažerka EPC/RFID, GS1 Czech Republic

Specializuje se na RFID technologii a oblast zdravotnictví.