Globální datová synchronizace – efektivní řešení procesu zalistování výrobků

Informace v tomto článku jsou zastaralé, máte-li dotazy k tomuto tématu, prosíme, kontaktujte nás.

Významné obchodní řetězce v České republice podepsaly dohodu o podpoře datové synchronizaci. Celé znění tohoto prohlášení je uvedeno na následující straně.

Podstatou sítě GDSN (Global Data Synchronization Network) je dostupnost stejných kmenových dat o celé hierarchii balení v daný okamžik a ve shodné kvalitě pro všechny uživatele nebo skupiny uživatelů této sítě. Globální datová synchronizace je v současné době běžně využívána po celém světě jak malými, tak velkými společnostmi a patří k současným nejvýznamnějším trendům v oblasti snižování nákladů a optimalizace obchodních procesů. Jedním z cílů datové synchronizace je náhrada rozdílných zalistovacích karet řetězců jedinou datovou strukturou se shodným obsahem a za pomoci stejného procesu.

Globální datová synchronizace
GDS je proces umožněný sítí nezávislých certifikovaných elektronických katalogů propojených přes Globální registr, tj. centrální vyhledávač, který spravuje organizace GS1.

Přínosy GDSN pro obchodní partnery

 • Sjednocení postupů při zalistování a datových struktur na celém trhu.
 • Nižší náklady na výměnu a správu dat.
 • Vysoká rychlost aktualizace a konzistentnost dat v celé hierarchii balení.
 • Nástroje na zajištění kvality dat (verifikace a validace dat).
 • Existence jediného místa pro jednorázové zveřejnění, vstup dat.
 • Kontrola unikátnosti každé položky.
 • Snížení chybovosti v elektronické komunikaci – výměna objednávek a faktur.
 • Vyšší rychlost uvádění výrobků na trh.
 • Snížení objemu skladových zásob a zlepšení dostupnosti zboží.
 • Rychlejší a snazší propagace.
 • Zajištění globální viditelnosti zboží pro ostatní odběratele.
 • Prohloubení spolupráce mezi partnery.
 • Zvýšení produktivity práce zaměstnanců.
 • Optimalizace logistických procesů – nákup, prodej, skladování atd.

Kmenová data
Kmenová data jsou základní, dlouhodobě platné informace o produktech a obchodních partnerech, nutné k zajištění hladkého průběhu obchodních transakcí. Typickými příklady kmenových dat jsou název produktu, GTIN, základní rozměry, hmotnosti, počet kusů v balení apod.

Pro koho je GDSN primárně určena?

Synchronizace kmenových dat je vhodná zejména pro firmy, které dodávají své produkty do více obchodních řetězců a nabízejí širší sortiment spotřebitelských jednotek, nebo je úzké portfolio jejich produktů obratově významné.

Jak se do projektu datové synchronizace zapojit?

Dostupnost služeb GDSN na českém trhu zajišťuje ve spolupráci s SA2 WorldSync sdružení GS1 Czech Republic prostřednictvím dceřinné společnosti GS1Servis.cz.

Pro zájemce je připraven jednoznačný postup, sestava vstupních kroků, s jejichž realizací pomohou vyškolení zástupci GS1Servis.cz.

Před zavedením GDS
Před zavedením GDS

Po zavedením GDS
Pozavedením GDS
Zdroj: Archiv GS1 Czech Republic

Více Globální datová synchronizace – efektivní řešení procesu zalistování výrobků

O firmě – Redakce GS1 INFO 859

avatar: Redakce GS1 INFO 859

Magazín INFO 859 je pravidelným periodikem, vycházejícím vždy v červnu a v prosinci. Je zdrojem aktuálních informací o standardech GS1 pro přesnou identifikaci produktů, zařízení, služeb a obchodních partnerů, jakožto i pro odpovídající komunikaci mezi nimi.