Informační a školicí centrum GS1 Czech Republic

Portál GS1 Akademie je komplexním zdrojem informací o školeních a o standardech GS1 pro přesnou identifikaci produktů, zařízení, služeb a obchodních partnerů, jakožto i pro odpovídající komunikaci mezi nimi. Společnost GS1 Czech Republic podporuje sdílení znalostí, schopnosti neustále se učit, kreativitu a inovativní řešení problémů a i proto založila tento portál jako základní stavební kámen pro kontakt jak s odbornou, tak i s laickou veřejností.

Časopis GS1 INFO 859

Ze zahraničí: ISO/IEC schválily standard GS1 EPCIS

EPCIS (EPC Information Services) sleduje pohyb zboží, zajišťuje lepší viditelnost, bezpečnost a dodržování předpisů. Standard představuje efektivní nástroj pro účinnou sledovatelnost a boj s padělky. Nedávno byl uznán hlavními standardizačními autoritami ISO a IEC.

Více

ID&DC Group – identifikace a sběr dat

Pracovní skupinu ID&DC Group dlouhodobě vede zkušený manažer GS1 Spain Pere Rossel. Už z jejího názvu, „Identification and Data Capture“ vyplývá, že se soustřeďuje na oblast základních standardů Systému GS1, tedy představuje jedno z nejdůležitějších pracovních seskupení v rámci GS1 in Europe. Členové skupiny jsou zkušení odborníci s dlouholetými zkušenostmi v oboru.

Více

Evropská pracovní skupina pro zdravotnictví

Důvodů pro založení evropské pracovní skupiny EHIG (European Healthcare Interest Group) bylo hned několik. Tím zásadním je podpora, harmonizace a celkové urychlení prosazování standardů GS1 do evropské praxe. Na rozdíl od všech globálně fungujících pracovních nebo uživatelských skupin se tato evropská nevěnuje vývoji standardů, ale vytváření manuálů, implementačních příruček a marketingových materiálů pro národní pracovní týmy, které se zabývají zaváděním GS1 standardů do zdravotnické praxe.

Více